కాలంతో పయనం

అంశం : నిశి రాతిరి కాలంతో పయనం (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: క్రాంతి కుమార్ జీవితమనే కాల ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోకుండా ఉండటానికి మహానుభావుల మధుర కష్టాల అనుభవాల

Read more

నా పయనం

అంశం: జ్ఞాపకాల నిశ్శబ్దంలో నా పయనం (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: క్రాంతి కుమార్ ఏడుపుతో మొదలైన ఈ జీవిత ప్రయాణంలో అమ్మ పిలుపుతో నేర్చుకున్న భాష నాన్న

Read more

 బ్రతుకు పోరాటం (పాట సమీక్ష)

 బ్రతుకు పోరాటం (పాట సమీక్ష) రచన: క్రాంతి కుమార్ చిత్రం: దేశముదురు పాట: సత్తె యే గొడవ లేదు సత్తె యే గోల లేదు పుట్టె ప్రతి వోడు సత్తడోయ్ రచన: భాస్కర

Read more

నా ప్రేమ

నా ప్రేమ (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: క్రాంతి కుమార్ దేవతలా నిన్ను ఆరాధించలేకున్నా హృదయ కోవెలలో రాతి బొమ్మగా నిన్ను పూజించలేక! యువరాణిలా నిన్ను చూసుకోలేకున్నా అందమైన

Read more

అమ్మాయి గారు

అమ్మాయి గారు రచన: క్రాంతి కుమార్ నీ తియ్యని మాటల ప్రవాహం ఎక్కువైనా నా మనసు దాహం తీరలేదమ్మాయ్ నీ మేను మెరుపుల సొగసులు చూస్తున్నా నా కనుల వీక్షణ ఆగలేదమ్మాయ్ నీ

Read more

విజయ రహస్యం

విజయ రహస్యం రచన: క్రాంతి కుమార్ ఓటమిని అంగీకరించకు నీ ప్రయత్నాలు గెలుపు బాటలో నడిచే వరకు… తల వంచుకుని తిరగకు నువ్వు ఏ తప్పు చేయనంత వరకు…. మొదలైన గమనాన్ని ఆపకు

Read more

మరో ప్రపంచం

అంశం: చీకటి వెలుగులు మరో ప్రపంచం రచన: క్రాంతి కుమార్ మెరిసే కనుల కాంతి వెలుగులో కనిపించని చీకటి జీవితాలు ఎన్నో సంతోషంగా నవ్వుతున్న పంటి బిగువున అణచిపెట్టిన భరించలేని బాధలు ఎన్నో

Read more

ప్రశ్నించేనా అంతరంగం 

ప్రశ్నించేనా అంతరంగం  రచన: క్రాంతి కుమార్ బానిస జీవితానికి అలవాటు పడిన బ్రతుకులకు ప్రశ్నించే అంతరంగం అనేది ఉందా ? ఇష్టంలేని పనులు చేస్తూ జీవనం సాగిస్తున్న మనుషులకు జవాబు చెప్పే వారెవరు

Read more

నాలోని ప్రేమ

నాలోని ప్రేమ రచన: క్రాంతి కుమార్ నా మనసే బంధి అయేనే నీ అలుపెరుగని తలపులలో నా మాటే మూగబోయేనే నీ స్వచ్ఛమైన మదిలో నా చూపే ఆగిపోయేనే నీ మేను సొగసులో

Read more

సంధ్య వేళలో

సంధ్య వేళలో రచన: క్రాంతి కుమార్ మలి సంధ్య వేళలో మరులు గొలిపే చిరు ఆశలు రేపి మదిని తాకేనే నా ప్రేమదేశపు యువరాణి జీవితంలోని నవ వసంతాలను కనులకు చూపించాలని నిశీధిలో

Read more
error: Content is protected !!