ఇలా బ్రతికేయాలని వుంది

ఇలా బ్రతికేయాలని వుంది (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: దోసపాటి వేంకటరామచంద్రరావు అకాశాన్నుదుకోవాలనే ఆశలేదు అందలాలు ఎక్కాలనే కోరికలేదు ఆశయాలను సాధించాలనే తపనలేదు ఆదర్శాలను వల్లించాలని యావలేదు అందరిని  కలుపుకోవాలనిలేదు

Read more

అడుగుజాడలలో

అడుగుజాడలలో (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: దోసపాటి వేంకటరామచంద్రరావు అడుగుజాడలలో నడవాలంటే ఆదర్శవంతులేరి అడుగుముందుకు వేయాలంటే ప్రోత్సాహించేవారేరి అడుగడుగునా అవినీతిపరులే అసూయపరులే అన్యాయాక్రమాలు చేసేవారే ఆశయమంటే తెలియనివారే అవకాశవాదులే చరిత్రహీనులే

Read more

ప్రణయసాధనం

అంశం: మన్మధబాణం ప్రణయసాధనం (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: దోసపాటి వెంకటరామచంద్రరావు మన్మధబాణం అదొక ప్రణయసాధనం ఇరువురి హృదయాలను స్పందించే సారం రసమయజగతులో విహరింపజేస్తుంది ప్రేమమాధురిలను ప్రజ్వలిస్తుంది అదొక ఆనందలోకం అదొక

Read more

ప్రజాస్వామ్యమా ఏది నీ చిరునామా?!

అంశం: స్వేచ్చా స్వాతంత్ర్యం ఎక్కడ!? ప్రజాస్వామ్యమా ఏది నీ చిరునామా?! (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: దోసపాటి వెంకటరామచంద్రరావు ప్రజాస్వామ్యమా ఏది నీ చిరునామా?! రౌడిమూకలరణరంగము రుధిరధారలతో రహదారులు దోపిడిదారుల

Read more

నాకొద్దు ఈ పెళ్ళి

అంశం: హస్యకథలు నాకొద్దు ఈ పెళ్ళి (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: దోసపాటి వెంకటరామచంద్రరావు చంద్రంకి వయసు పెరిగిపోతోంది. పెళ్ళికి ఒక్క సంబంధము కుదరలేదు. చంద్రం ఏమి అవికారికాదు. చూడడానికి

Read more

శ్రీ నీలకంఠేశ్వర దేవాలయం

అంశం: అంతు చిక్కని రహస్య ప్రదేశాలు శ్రీ నీలకంఠేశ్వర దేవాలయం (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: దోసపాటి వెంకటరామచంద్రరావు శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని పాతపట్నం మండలం ఆంధ్రా – ఒడిసా

Read more

మాటలకోటలు

అంశం: అందమైన అబద్దం మాటలకోటలు (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: దోసపాటి వెంకటరామచంద్రరావు పసితనంలో బువ్వతినిపించడానికి అమ్మచూపే చందమామ ఎదుగుతున్నప్పుడు నాన్ళ ఊరించే ఊహలప్రపంచం వయసువేడిలో మొదటివలపుతో చేసే

Read more

చివరి కోరిక

చివరి కోరిక (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: దోసపాటి వెంకటరామచంద్రరావు రామనాధం మాష్టారు విశ్రాంతజీవితం గడుపుతున్నారు. భార్య పోయి రెండు సంవత్సరాలైంది. కొడుకులిద్దరు విదేశాల్లో స్థిరపడిపోయారు. భార్య చనిపోయినప్పుడు

Read more

చీకటి బ్రతుకులు

అంశం: నిశి రాతిరి చీకటి బ్రతుకులు (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: దోసపాటి వెంకటరామచంద్రరావు నిశిరాతిరిలో నిశాచరులై వెల్లదీస్తున్న చీకటిబ్రతుకులెన్నో ఆ నీరవనిశిధిలో నిర్ధాక్షిణ్యంగా చేస్తున్న అకృత్యాలెన్నెన్నో ఆ

Read more

అనాధ

అనాధ (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: దోసపాటి వెంకటరామచంద్రరావు అన్నపూర్ణ అనాధ. అనాధ అంటే ఎవరూ లేరనికాదు. అన్నీవున్న అందరూ ఉన్న అనాధ.అష్టాఐశ్వయర్యాలు ఆమెకు దేవుడిచ్చాడు .అన్నీ ఇచ్చిన

Read more
error: Content is protected !!