బలమైన బంధం

(అంశం:”అల్లరి దెయ్యం”) బలమైన బంధం రచన: చిరునవ్వు Rj రాల్స్ కథ పూర్తి భావం: ఓ భర్త తన భార్యపై యే..దుష్టుడి కళ్లు పడకుండా ఆమె మనసుని లొంగదియకుండా తనని అంతలా మార్చుకునే

Read more

జైదు రాఘవీయం

(అంశం:”ప్రేమ/సరసం) జైదు రాఘవీయం రచన: చిరునవ్వు rj రాల్స్ కథ ఉద్దేశ్యం :  ప్రేమలో నిజాయితీని పరిచయం చేయడం. కథ పూర్తి భావం : ఇరువురి పాత్రల మధ్య ప్రేమ పుట్టుక, ఆ

Read more

దునియా

దునియా రచన: చిరునవ్వు Rj రాల్స్ // ఎక్కడికి పోతుందో దారి అమాయకానికి కట్టక తప్పదు ఘోరి.. షురయ్యే భవిష్యత్తుమీద కాయిషి లేదంటే కాలం గూడా కసాయిగా ముద్రిస్తుందేమో.. ములిగే గొంగళి పురుగుని

Read more

కలకో లేఖ

(అంశం:”తుంటరి ఆలోచనలు”) కలకో లేఖ రచన: చిరునవ్వు rj రాల్స్ సుందరం నువ్వో పెద్ద రచయితవని డప్పు కొట్టుకుంటావుగా ఇప్పటికిప్పుడు ఉన్నపళంగా నా అందాన్ని, నామీదున్న ప్రేమని కాకుండా తుంటరిగా..కవ్వింపుగా అనిపించే ఇంకేదానినైనా

Read more

ఓ.. ప్రేమిక హ.. ప్రేమిక

ఓ.. ప్రేమిక హ.. ప్రేమిక రచన: చిరునవ్వు rj రాల్స్ కొంటె చూపుల్తో నను దహిస్తు దరిచేరిన శ్రీరంగా.. ఉహల ఉత్సాహన్ని పండించి చేయకు మదిని భారంగా.. నా ఒంటరి ఆశలు నీ

Read more

అనుభవ పిపాసి

అనుభవ పిపాసి రచన: చిరునవ్వు rj రాల్స్ అనుభవం అంతకన్నా పెద్దది దానిని కొన్ని కోట్లుపెట్టిన కొనలేను అంటున్న ఒక చిన్న 14సంవత్సరాల పిల్లోడి మాటలు నాకు ఆశ్ఛర్యాన్ని కలిగించాయి. ఆ పిల్లోడితో

Read more

కంటిని తాకిన అందం

(అంశం : “సంధ్యవేళలో”) కంటిని తాకిన అందం రచన : చిరునవ్వు rj రాల్స్ పిల్లగాలి పైరుల్లో గెట్టు అంచు దారుల్లో సిన్న సిన్న అడుగుల్తో సింగులెత్తిన సన్నజాజి సంధ్యవేళ సంతకొస్తే సరు

Read more

బంధీగ మారిన బంధాలు 

(అంశం:”రక్షిస్తుందా ఈ బంధం”)  బంధీగ మారిన బంధాలు  రచన ::చిరునవ్వు Rj రాల్స్ రక్షించేనా నీ బంధం నిను రక్షించేనా ఓ బంధం సర్వం సంపాదనగ పోరు సాగిస్థివో సదా స్మార్ట్ ఫోనుకు

Read more

చావనివ్వని కల

చావనివ్వని కల రచన : చిరునవ్వు Rj రాల్స్ రాలిన మనసు నీటి బిందువులై బలవంతంగా కనురెప్పలను తోసి బయటకొస్తుంటే నిశీది పరదాలు ఇక చాలని అదుపు చేస్తుంటే తగిలిన గాయలే గండాలుగా

Read more

కసాయి తల్లి

కసాయి తల్లి రచన: చిరునవ్వు Rj రాల్స్ యే తప్పు చేసానో అని అమాయకపు చూపులతో సమాధానమిచ్చి కళ్ళుమూసాడు. మెడ నుండి పారుతున్న రక్తపుసంద్రం పాదాలను కడుగుతుంటే తల్లి జన్మ సిగ్గుపడింది. ఐదు

Read more
error: Content is protected !!