కూటి కొరత

కూటి కొరత రచన: పి. వి. యన్. కృష్ణవేణి జీవితంలో మధురభావన తల్లిదండ్రులుగా మారిన రోజున కన్నకలలు రూపు దిద్దుకున్న రోజు మరుపురాని తీపి జ్ఞాపకం ఆ దినం ఇద్దరు వద్దు ఒక్కరే

Read more

ముగింపులేనికథలు

ముగింపులేనికథలు రచన: బుదారపు లావణ్య కనిపించే కన్నుల్లో కనబడని లోతులో దాగే స్వప్నాలు ఎన్నో….. పలికే మాటల మాటున మౌనంగా మిగిలిన పదాలెన్నో ……. అలుపెరుగక సాగే జీవనపయనాన ఒడిదుడుకులు ఎన్నో…… అంతమెప్పుడో

Read more

ఆశ-దురాశ

ఆశ-దురాశ రచన: గంజి సాంబశివరావు మానవుడు సంఘజీవి… సహజంగా ఆశా జీవి! ఆశలు తీర్చుకోవడానికి సంకల్పం కలగాలి! ఆ సంకల్పం బలంగా, ధృఢంగా ఉండాలి! సంకల్పబలం తోనే… సాధించగలడు ఏకార్యాన్నైనా! న్యాయబద్ధమైన ఆశలు

Read more

ఓ రాయి వ్యధ

ఓ రాయి వ్యధ రచన: శాంతి కృష్ణ బండరాయిని అని పక్కన పడేసారు ఆనాడు… బహు సుందర మూర్తినై పూజలందుకొంటున్నా నేడు… ఎండ వానల కోర్చి వేసారాను ఆనాడు… ఏసీ గదుల్లో అలంకారాన్ని

Read more

అక్షర విన్యాసాలు

అక్షర విన్యాసాలు(నారద నీరద మహతీ నినాదం) రచన: మక్కువ. అరుణకుమారి నా అక్షర మాలికలు కదలనంటున్నా యి ర సరమ్య రాగాలై ద రికి రానంటున్నాయి నీ రాజన నజరానాలు ర చించనంటున్నాయి

Read more

అక్షరసేద్యం

అక్షరసేద్యం రచన: శిరీష వూటూరి ఊహాలెన్నో మేల్కొల్పగ ఉదయాన్నే లేచాను కర్షకుడినై కలము పట్టి హృదయమునందు హలము పట్టి అక్షర సేద్యం చేసాను అల్లిబిల్లి భావనలతో లతలు అల్లుకున్నాయి ముచ్చటైన రాగాలతో మొగ్గలెన్నో

Read more

బలవంతపు వివాహాలు

బలవంతపు వివాహాలు రచన: జీ వీ నాయుడు మారుతున్న కాలమా మాటలాడు కాలమా మగువులు దొరకని కాలమా అంతరించాయి బాల్య వివాహాలు అవతరించాయి బలవంతపు వివాహాలు తల్లిదండ్రుల ఒత్తిళ్ళు అధిరింపులు పల్లెల్లో నేటికీ

Read more

ఆశా దీపం

ఆశా దీపం రచన: దాకరపు బాబూరావు ఏ రోజుకారోజు కాలపు చెట్టు లేలేత చివుళ్ళ తో ప్రతి ఉదయాన్ని పొద్దు పువ్వుని చేసి నా ఆశల ముంగిట్లో కొత్త సంతకం చేయిస్తూనే ఉంటుంది….

Read more

మధురమైన జ్ఞాపకానివి

మధురమైన జ్ఞాపకానివి రచన: సిరి.M మొదటి  రోజు నిన్ను  చూసినప్పుడు ఎలా ఉన్నావు ఇప్పుడు కూడా అదే చిరునవ్వు తో ఉన్నావు నీలో నాకు నచ్చింది నీ చిరునవ్వే ఎంత బాధ వచ్చినా 

Read more

నా జన్మభూమి

నా జన్మభూమి రచన: సావిత్రి కోవూరు  సిరి సంపదలతోడా, పాడిపంటలతోడా పరవశించే భూమి నా జన్మభూమి, సర్వకళల తోడ, సకలసంపదలతోడా కళకళలాడేటి నా జన్మభూమి వేద వేదాంగాలు వెలుగొందు, ఇలలోన ప్రభలతో విలసిల్లు

Read more
error: Content is protected !!