బావగాడు

(అంశం: “ఏడ తానున్నాడో”) బావగాడు రచన: శాంతి కృష్ణ ఏడతానున్నాడో వాడు నా చెల్లిని రాక్షసబల్లిని భరించేవాడు ఏడతానున్నాడో వాడు ఈ గుదిబండను జీవితాంతం మోసేవాడు.. ఏడతానున్నాడో వాడు తన సౌఖ్యాన్ని మాకొప్పగించి

Read more

కనుమోడ్పు

(అంశం:”సంధ్య వేళలో”)  కనుమోడ్పు రచన:శాంతి కృష్ణ ఏది న్యాయం?! ఎక్కడ ధర్మం?! ఎటువైపు పోతుంది లోకం?! చివరికి ఏమిటి చేరే గమ్యం?! ప్రస్తుత పరిస్థితులను తలుస్తూ పరిపరి విధాల ఆలోచిస్తూ సమయం మరచి,

Read more

ఓ రాయి వ్యధ

ఓ రాయి వ్యధ రచన: శాంతి కృష్ణ బండరాయిని అని పక్కన పడేసారు ఆనాడు… బహు సుందర మూర్తినై పూజలందుకొంటున్నా నేడు… ఎండ వానల కోర్చి వేసారాను ఆనాడు… ఏసీ గదుల్లో అలంకారాన్ని

Read more

ఊహల రెక్కలు

అంశం::(“ఊహలు గుసగుసలాడే”) ఊహల రెక్కలు రచన: శాంతి కృష్ణ ఎన్నో అల్లరి ఆశలతో మరెన్నో చిలిపి ఉహాలతో తుళ్ళుతున్న తుంటరి జీవితం నుండి సరికొత్త సంసార సాగరంలోకి అడుగుపెట్టాను… అతికొద్ది రోజులకే సంసారసాగరంలో

Read more

కంచికి చేరని నా ప్రేమ కథ

(అంశం:: “అర్థం అపార్థం”) కంచికి చేరని నా ప్రేమ కథ  రచన:: శాంతి కృష్ణ అప్పుడు నా వయసు పదిహేనేళ్ళు…. 10th క్లాస్ ఫెరివల్ పార్టీ చూసుకుని, సాయంత్రం ఏడు గంటలప్పుడు, చేతిలో

Read more

తల్లి

తల్లి రచన::శాంతి కృష్ణ తల్లిని కానని తెలిసి తల్లడిల్లిన నాకు తల్లియై తండ్రియై తోడు నీడగా మారి తనువుల బంధం కాదని తన మనసుని నేనని తలపుల వ్యధలను వదిలించి తానే నా

Read more

అద్దంలో నేను… నాలా తను

(అంశం::” సస్పెన్స్/హార్రర్/థ్రిల్లర్ “) అద్దంలో నేను..నాలా తను రచయిత :: శాంతి కృష్ణ ఏమే పిల్లా… పొద్దస్తమానూ ఆ అద్దం ముందే అతుక్కుని ఉంటావ్. పడుకునే ముందుకూడా వదలవా! పోయి పడుకోవే పిల్లా

Read more

ఇష్టం

ఇష్టం రచయిత :: శాంతి కృష్ణ నను కవ్వించే నీ కొంటె చూపులు ఇష్టం… ఆ కొంటె చూపులు రువ్వే నాయనాలు మరింత ఇష్టం…. లయబద్ధమైన నీ ఉచ్వ్వాస నిచ్వాసలు ఇష్టం…. మన

Read more

కాదేదీ ప్రేమకు అసాధ్యం

కాదేదీ ప్రేమకు అసాధ్యం రచయిత ::శాంతి కృష్ణ ఏం మాట్లాడుతున్నావ్ ప్రియా?? నువ్ చెప్పే కారణాలు ఏవి నాకు సబబుగా అనిపించడం లేదు. అయినా సారధిది చిన్నపిల్లల మనస్తత్వం. వాడు ఇలాంటి కారణంతో

Read more
error: Content is protected !!