ఊహల రెక్కలు

అంశం::(“ఊహలు గుసగుసలాడే”)

ఊహల రెక్కలు

రచన: శాంతి కృష్ణ

ఎన్నో అల్లరి ఆశలతో
మరెన్నో చిలిపి ఉహాలతో
తుళ్ళుతున్న తుంటరి జీవితం నుండి
సరికొత్త సంసార సాగరంలోకి అడుగుపెట్టాను…

అతికొద్ది రోజులకే
సంసారసాగరంలో మునిగి తేలుతూ
ఊపిరి సలపని పనుల్లో
వయసుకి మించిన బాధ్యతల్లో కొట్టుకుపోతూ…

మనసుతో గుసగుసలాడే
ఊహల రెక్కలను నరికి
బంధికానలో పెట్టి తాళం వేసాను…
ఆ ఊహలు తిరిగి రెక్కలు తొడిగేదెప్పుడో…

***

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!