ముగింపులేనికథలు

ముగింపులేనికథలు

రచన: బుదారపు లావణ్య

కనిపించే కన్నుల్లో కనబడని లోతులో దాగే స్వప్నాలు ఎన్నో…..
పలికే మాటల మాటున మౌనంగా మిగిలిన పదాలెన్నో …….
అలుపెరుగక సాగే జీవనపయనాన ఒడిదుడుకులు ఎన్నో……
అంతమెప్పుడో తెలియని ఈ… జీవిత గమనాన అంతులేని ఆంతరంగిక బాధలు ఎన్నో…..
పొట్టకూటి కోసం పరితపించే నిరుపేదల కన్నీటి గాథలు ఎన్నో…..
పసి వయసు మొదలు పండు ముసలి వరకు పడతులు మునిపంటి అంచున దాచినబాధలెన్నో…..
పట్టెడన్నం పెట్టే బిడ్డలే కరువై ప్రాణంగా పెంచిన తల్లిదండ్రుల మనోవ్యద లెన్నో…..
బందాల నడుమ బందీఅయి బతుకంతా బానిసగా గడిపే వనితల అంతరంగపు వ్యదలెన్నో…
నిరాశ నిస్పృహల వేడి నిట్టూర్పుల మధ్య నలిగిపోయే యువత
మనో వ్యదలెన్నో….
రెక్కల కష్టాన్ని నమ్ముకున్న రైతన్నల గుండెకోతలెన్నో…..
బ్రతుకు పోరులో ఓడి చితికి శిధిలమైపోతున్న మనుజుల జీవితాలెన్నో…
కాలంతమంతా సాగే ఈ….జీవన్మరణ పోరాటం లో మానవాళి మదిలో మెదిలే ముగింపు లేని కథలెన్నో…..!
******

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!