నన్ను నేను మరచి

నన్ను నేను మరచి (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: బుదారపు లావణ్య తొలిసంధ్య కిరణంలా మెరిసేటి నీ మేని ఛాయను రెప్పార్పక చూస్తూ. తెలిమంచు రాగంలా వినిపించే నీ చిలిపి

Read more

మరువగలమా

మరువగలమా (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: బుదారపు లావణ్య గడిచిన కాలపు జ్ఞాపకాల పూదోటలో విరబూసిన నవ్వుల పూలెన్నో మదినిండా చేరువై మమతల రాగాలు పాడిస్తుండగా….. చిలిపి తనపు చిన్ననాటి

Read more

ఆశగా ఎదురు చూస్తున్న

ఆశగా ఎదురు చూస్తున్న (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: బుదారపు లావణ్య వెలుగు కన్నెత్తి అయినా చూడని చీకటి గదిలో ఒంటరితనపు పక్కమీద నిద్ర పట్టక దొర్లుతూ వేల

Read more

లోలోపల గాయాలు

లోలోపల గాయాలు రచన: బుదారపు లావణ్య అయిన వాళ్ళు ఎందరు ఉన్న ప్రేమగా పలకరించే వారే కరువై అందరూ ఉన్న ఒంటరిలా మదిలోనే రోదిస్తూ కాలు బయట పెట్టిన కంటి చూపుతో కాల్చుకు

Read more

మహిళలపై మానవ మృగాల వేట

మహిళలపై మానవ మృగాల వేట రచన: బుదారపు లావణ్య అడుగడుగునా ఆపదల పోరాటం ఆదరణ కరువైన ఇల్లాలి జీవితం…. రంగురంగుల కలలతోసాగిన బాల్యం యవ్వనంలో మొదలైన కష్టాలు స్వేచ్ఛకు నోచనిజీవితలు పంజరంలో చిలుకలు

Read more

అంతరంగం ప్రశ్నిస్తే

(అంశం:”అంతరంగం ప్రశ్నిస్తే”) అంతరంగం ప్రశ్నిస్తే రచన: బుదారపు లావణ్య అంతర్ముఖుడై అంతరాంతరాల్లోకి తొంగి చూడగా నా మనోఫలకపై మెదిలే చిత్రాలు నన్ను నిలదీయగా నేను నేను కాదు అనుబంధాల వలలో చిక్కుకున్న చేపపిల్లలా

Read more

నిన్ను నువ్వు రక్షించుకో

నిన్ను నువ్వు రక్షించుకో రచన: బుదారపులావణ్య కాలం ఎంత మారిన నీ కన్నీళ్లు ఆగనివి చట్టాలు ఎన్ని వచ్చిన చావు కేకలు తప్పనివి మదించిన మానవమృగాల నడుమ కన్నీళ్లతో కాలం గడుపుతూ మదిని

Read more

ఉపాధ్యాయుడు

ఉపాధ్యాయుడు రచన: బుదారపు లావణ్య అమ్మానాన్నలు జీవితాన్ని ప్రసాదిస్తే ఆ జీవితాన్ని అర్థవంతంగా మలుచుకునే కళను ఉపాధ్యాయుడు నేర్పిస్తాడు…. అజ్ఞానాంధకారంలో కొట్టుమిట్టాడే విద్యార్థులకు జ్ఞాన సంపదను ప్రసాదించే దైవం ఉపాధ్యాయుడు….. స్వర్ణకారుడు ముడి

Read more

మోడుబారిన బ్రతుకు చిగురించిన వేళ

మోడుబారిన బ్రతుకు చిగురించిన వేళ రచన: బుదారపు లావణ్య అపురూపమైన అందచందాలతో అబ్బురపరిచే అలంకారంతో అద్భుతమైన కంఠస్వరంతో అలరించే ఆటపాటలతో అందాలొలికే అపురూపవతి అమర…. రామయ్య సీతమ్మల ఒక్కగానొక్క కుమార్తె తను చిన్నప్పటి

Read more

సంధ్యా సమయంలో

(అంశం:”సంధ్య వేళలో”) సంధ్యా సమయంలో  రచన: బుదారపు లావణ్య సాగరతీరంలో సంధ్యా సమయంలో వెన్నెల వెలుగులలో వెచ్చని కౌగిలిలో ముచ్చటగా అల్లుకొని ముద్దు మురిపాలలో తేలియాడుతూ ఎగిసిపడే అలలా ఏదలో ప్రేమంతా మదినిండా

Read more
error: Content is protected !!