బంగారమే నీవు (కథాసమీక్ష)

బంగారమే నీవు (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) సమీక్షకులు: కమల ముక్కు ( కమల’శ్రీ’) కథ:”బంగారమే నీవు” రచన: విన్నకోట శ్రీదేవి కథా సమీక్ష లో భాగంగా విన్నకోట శ్రీదేవి

Read more

మరో దివిసీమ

మరో దివిసీమ రచన: కమల ముక్కు అవిశ్రాంతంగా కురిసే వానల్తో నదులూ వాగులూ పొంగి వీధుల్లో పారుతున్నాయి/ ఇల్లూ బడులూ కార్యాలయాలూ జల దిగ్బంధనం అయ్యాయి/ రోడ్లేవో మురికి గుంటలేవో తెలియక నడక

Read more

గీతాసారం

గీతాసారం రచన: కమల ముక్కు (కమల ‘శ్రీ’) “బిడ్డా! పరిస్థితి ఇంకా చేయి దాటి పోలేదు.ఆలోచించకు.” తన తండ్రి లింగన్న అంటున్నట్టుగా అనిపించి తల విదిలించి లేచాడు శివ. అతని ఒళ్లంతా రక్త

Read more

కాబోయే అల్లుడు

(అంశం: చందమామ కథలు) కాబోయే అల్లుడు రచన:కమల ముక్కు (కమల ‘శ్రీ’) “శృతీ! చెప్పింది అర్థం అవుతుంది కదా. రేపు పొద్దున్నే ఆరింటికి ట్రైన్. అంటే నువ్వు ఇంట్లో నుంచి ఐదుకల్లా బయటకు

Read more

చదరంగమంటి జీవితం

అంశం: చీకటి వెలుగులు చదరంగమంటి జీవితం రచన: కమల ముక్కు చీకటి మాటున వేధనలు వెలుగులో ఆనందాలు అప్పుడప్పుడూ సంతోషాలు అలకలూ బ్రతిమలాడటాలూ అన్నింటి కలయికే జీవితం చదరంగం మంటి జీవితాన్ని నడిపించడమే

Read more

పాస్ ఫోటో

అంశం: విడిపోయిన బంధం మళ్ళీ ఎదురైతే.. పాస్ ఫోటో రచన: కమల ముక్కు (కమల ‘శ్రీ’) ఉదయం నాలుగు గంటలు. రింగ్ రోడ్డు మీద 120 స్పీడ్ లో వెళుతున్న బైక్ ఒక్కసారిగా

Read more

దూరం ఉంటే మంచిది

దూరం ఉంటే మంచిది రచన: కమల ముక్కు మాటల్లోని ప్రేమ మనసులో ఉండదు/ మనసులో ఉండేదొకటి బయటకు మాట్లాడేదొకటి/ ప్రేమగా మాట్లాడే మాట వెనుక జీవితాలను నాశనం చేసే విషపు ఆలోచనలు/ నవ్వుతూ

Read more

వంటావార్పు

వంటావార్పు రచన: కమల ముక్కు (కమల ‘శ్రీ’) సుబాష్, షాలిని దంపతులు నగరానికి కాస్త దూరం గా స్థలం తీసుకుని తమ అభిరుచులకు అనుగుణం గా ఇల్లు కట్టుకున్నారు.వారికి ఇద్దరు పిల్లలు చరణ్,

Read more

అందమైన హరివిల్లు

అందమైన హరివిల్లు రచన: కమల ముక్కు సప్తవర్ణ శోభితమైన ఇంధ్ర ధనుస్సును చూచినంతనే చాలు తనువంతా పులకింత మనసంతా ఏదో తెలియని పరవశం/ కళ్లకింపైన హరివిల్లులానే ఉండాలి మన జీవితం సంతోషం దుఃఖం

Read more

ఊసరవెల్లి

ఊసరవెల్లి రచన: కమల ముక్కు (కమల ‘శ్రీ’) “రేయ్! ఇయ్యాల మీ పార్టీ వాళ్లో మా పార్టీ వాళ్లో తేలిపోవాలా.” ” రండి రా నా కొడకల్లారా. మెడకాయ ల మీద తలకాయలు

Read more
error: Content is protected !!