ఆశ-దురాశ

ఆశ-దురాశ

రచన: గంజి సాంబశివరావు

మానవుడు సంఘజీవి… సహజంగా ఆశా జీవి!
ఆశలు తీర్చుకోవడానికి సంకల్పం కలగాలి!
ఆ సంకల్పం బలంగా, ధృఢంగా ఉండాలి!
సంకల్పబలం తోనే… సాధించగలడు ఏకార్యాన్నైనా!
న్యాయబద్ధమైన ఆశలు తీర్చుకోవడం తప్పు కాదు!
ఆశ అత్యాశగా, చివరికి దురాశగా మారితే…”దురాశ దుఃఖం
చేటు”అని అంటారు పెద్దలు!
అవసరాలకు సరిపడా సంపాదించుకుంటే… కలుగుతుంది ఆనందం!
అత్యాశతో అక్రమార్జన ద్వారా సంపద పెంచుకుంటే … మిగులుతుంది దుఃఖం!
ఆశ ఆశయంగా మారాలి!
ఆశయం సమాజశ్రేయస్సును కోరాలి!
అధికారం, పదవులకోసం అర్రులు చాస్తూ…

అర్హతలేని వాటిని ఆశించడం అత్యాశే అవుతుంది!
అత్యాశ అనర్థాలకు, అశాంతికి మూలం!
దురాశకు లోబడినవారు…
ఎంతటి ఘాతుకానికైనా
తెగిస్తారు!
అందుకే ఆశను మన అదుపులో ఉంచుకుని…
అంచెలంచెలుగా ఎదగాలి!

*****

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!