కూటి కొరత

కూటి కొరత

రచన: పి. వి. యన్. కృష్ణవేణి

జీవితంలో మధురభావన
తల్లిదండ్రులుగా మారిన రోజున
కన్నకలలు రూపు దిద్దుకున్న రోజు
మరుపురాని తీపి జ్ఞాపకం ఆ దినం

ఇద్దరు వద్దు ఒక్కరే ముద్దు అంటూ
సాగాలి అదే జీవన విధానమంటూ
ఆహ్వానించు ఇంటి వెలుగువంటూ
అల్లారుముద్దుతో లోటు లేదంటూ

పస్తులుంచవద్దు బిడ్డలని ఇంట్లో
పెంచొద్దు నిరక్షరాస్యత రాష్ట్రంలో
నిరుద్యోగ సమస్యలు దేశంలో
భౌగోళిక సర్దుబాట్లే ఇక పుడమిలో

సేద్యం లేని ఈ భూమ్మీద మనిషి
కాయకష్టం చేసేను మహా ఋషి
కూటి కోసం కోటి తిప్పల కృషి
పరమిత సంతానమే బహు ఖుషీ…

ఇకనైనా మేలుకో నిజం తెలుసుకో
చర్మవ్యాధుల నుంచి క్యాన్సర్ వరకూ
ప్రతి రోగం నువ్వు చేసుకున్న అపరాధమే
నీ తప్పు తెలుసుకో నిన్ను నువ్వు కాపాడుకో…

****

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!