బలవంతపు వివాహాలు

బలవంతపు వివాహాలు

రచన: జీ వీ నాయుడు

మారుతున్న కాలమా మాటలాడు కాలమా
మగువులు దొరకని కాలమా
అంతరించాయి బాల్య వివాహాలు
అవతరించాయి బలవంతపు వివాహాలు
తల్లిదండ్రుల ఒత్తిళ్ళు అధిరింపులు
పల్లెల్లో నేటికీ కరుడు కట్టిన పోకడలే
మోరాయిస్తే గొడ్డులనైనా వదులుతారు
శతవసంతాల జీవితానికి ఇవ్వరు స్వేచ్ఛ
పరువు ప్రతిష్టలే వారి ముంగిట తూటాలు
ఈ బలవంతపు తూటాలకు బలవుతారెందరో
కునారిల్లుతున్నాయి ఎన్నో
కుటుంబాలు
పారాణి ఆరక ముందే ఎందరో
యువతులు
బలవుతున్నారు మూర్ఖపు
ఒత్తిళ్లకు
మారుతున్న కాలమా మా పెద్దల మనసు మార్చుమా
అంటుంది నేటి యువతరం పల్లెసీమల్లో…!

***

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!