మా ప్రేమకు సాక్షి

(అంశం:”ప్రేమ ఎంత మధురం”) మా ప్రేమకు సాక్షి రచన: సిరి.యం కాలేజీ లో ఆ రోజు కోలాహలంగా ఉంది…. స్టూడెంట్స్ అందరూ లగేజీ లతో  బస్ లో ఎక్కుతూ ఉన్నారు … “అందరూ

Read more

అనుకోకుండా ఒక రోజు

అనుకోకుండా ఒక రోజు రచన :: సిరి.M నా పేరు సిరి నేను హాస్టల్ లో ఉండి డిగ్రీ ఫైనల్ ఇయర్ చదువుతున్నా రోజుల్లో ఒక రోజు అనుకోకుండా వర్షాలు మొదలై నాలుగు

Read more

తన ప్రాణాన్ని కాపాడుకున్నాడు

తన ప్రాణాన్ని కాపాడుకున్నాడు రచన: సిరి.యం సాహితీ ,చందు ఇద్దరు చిన్నప్పటి నుంచి ఫ్రెండ్స్ ఇద్దరు పక్క పక్క ఇళ్ళల్లో నే ఉన్నారు … రెండు ఫ్యామిలీస్ కలిసి మెలిసి ఉన్నారు ….

Read more

మధురమైన జ్ఞాపకానివి

మధురమైన జ్ఞాపకానివి రచన: సిరి.M మొదటి  రోజు నిన్ను  చూసినప్పుడు ఎలా ఉన్నావు ఇప్పుడు కూడా అదే చిరునవ్వు తో ఉన్నావు నీలో నాకు నచ్చింది నీ చిరునవ్వే ఎంత బాధ వచ్చినా 

Read more
error: Content is protected !!