పెదవి దాటని మాట

పెదవి దాటని మాట (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: విజయ మలవతు శ్రీ గారికి, ఏంటోయ్ ఎప్పుడు ఇలా ఇంత ముద్దుగా పిలవదే నన్ను అని అనుకుంటున్నారా.. మళ్ళీ

Read more

నా బాట రాచబాట (కవితా సమీక్ష)

నా బాట రాచబాట (కవితా సమీక్ష) సమీక్షకురాలు: విజయ మలవతు కవితా శీర్షిక: నా బాట రాచబాట రచన: సత్య కామఋషి నా బాట రాచబాట అని కవి తన నిర్ణయాన్ని ఏ

Read more

Happy Birthday Surekha

Happy Birthday Surekha💐 మాటలను ముత్యలుగా దాచి మౌనమే తన భాషగా సదా నవ్వులు చిందిస్తూ అవధులు లేని తన ప్రేమతో అందరికీ ఆనందాన్ని పంచుతూ ఆ ‘శ్రీధరు‘ని మదిన కొలువై మా

Read more

నాలోని భావనలు

నాలోని భావనలు రచన: విజయ మలవతు అమ్మ అనే మధురమైన పిలుపునే కానుకగా ఇచ్చి , నా లోకంలో … నేనంటూ నాకు …. నాకంటూ ఎవరూ లేకున్నా… నేనున్నానంటూ కన్నీళ్లు తుడిచిన

Read more

ప్రకృతి సోయగం

ప్రకృతి సోయగం విజయ మలవతు వెండి మబ్బులతో కాలాన్ని బంధించి చల్లని చిరుగాలుల సోయగంలో చిరు చినుకుల జల్లులలో మధురమైన మట్టి సుగంధంతో పురివిప్పిన నెమలి వలే మురిసెను మది చిరుజల్లులలో తడవాలి

Read more

నీకై వేచి చూస్తూ

నీకై వేచి చూస్తూ రచన: విజయ మలవతు నీ చూపులదాటికి తట్టుకునే మనసుని చుక్కల లోకానికి తరలించి కన్నీటి దారలనే మేఘాలకు అరువిచ్చి నీకై వేచి చూసే కనులనే నెమళ్లకు అందించి మల్లెల

Read more

మనస్సాక్షి సమాధానం

(అంశం:”అంతరంగం ప్రశ్నిస్తే’) మనస్సాక్షి సమాధానం రచన: విజయ మలవతు పుడమిన చిగురించిన రోజైనా నిశీధి అంచున నిలచిన రోజైనా మరణం చివరి అంచున ఉన్న నాడైనా అంతరంగం సంధించే ఎన్నెన్ని ప్రశ్నల కైనా

Read more

ఇంటికి వెలుగు చదువు

ఇంటికి వెలుగు చదువు రచన: పరాంకుశం రఘు *మాస్టారు*:”ఏరా! బాబూ! నీ పేరేమి? నీది చదువుకునే వయసు కదా! ఇలా గొర్రెకాపరిగా మారావేమి?” మాస్టారు గౌరీశంకర్ ప్రసాద్ అలా రోడ్డు వెంట వెళ్తూ,

Read more

అవాంతరాలు

అవాంతరాలు రచన: సావిత్రి కోవూరు  లక్ష్మణరావు తన విశాల మైన వాకిట్లో టెన్స్ట్ వేసి కూతురి ఎంగేజ్ మెంట్ పార్టీని చాలా ఘనంగా చేస్తున్నాడు. అమ్మాయి ఎంబీఏ కంప్లీట్ చేసింది. అబ్బాయి ఎం.టెక్

Read more

హృదయం లేని ప్రియురాలా

అంశం:”సంధ్య వేళలో”) హృదయం లేని ప్రియురాలా రచన: చింతా రాంబాబు లేలేత సూర్యోదయ కాంతులతో పచ్చని పైరులలో సంధ్య వేళలో తొలిసారి చూసా నిన్ను నీ ముగ్ధమనోహర రూపం నా హృదయ స్పందనను

Read more
error: Content is protected !!