ఆవేదన

ఆవేదన (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) సావిత్రి కోవూరు  ప్రియమైన లతకు, నీ స్నేహితురాలు అన్విత వ్రాయునదేమనగా దసరా పండుగకు మా అన్నయ్య వాళ్ళు ఊరికి రమ్మంటే వెళ్ళొచ్చాను. ఆతీయటి

Read more

ఉత్తరం

ఉత్తరం (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: యాంబాకం ప్రియమైన భార్య చంద్రంకు నీ భర్త చంద్రశేఖర్ ప్రేమతో వ్రాయు ఉత్తరం ఎమనగా నీవు క్షేమముగా ఉన్నావని, తలుచుతాను. ఇచ్చట

Read more

సెల్ పై ప్రియ తత్వము

సెల్ పై ప్రియ తత్వము (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) నారు మంచి వాణి ప్రభా కరి ప్రియ సఖి ఓ ప్రియ మిత్ర తత్వము నాకు మంచి హృదయ

Read more

అమరప్రేమ

అమరప్రేమ (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: వడలి లక్ష్మీనాథ్(సుబ్బలక్ష్మి రాచకొండ) ప్రియమైన (అచ్చంగా నా సొంతమైన) నీకు.. నిన్ను విడిచి నెల రోజులైంది. నా ఆలోచనలో అనుక్షణం నువ్వే.

Read more

తీపి జ్ఞాపకం

తీపి జ్ఞాపకం (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: చెరుకు శైలజ లేఖ(వాగు)నా ప్రియమైన వాగుకి, నేను నీకు గుర్తున్నానా. నేను నిన్ను ఎలా మరిచిపోను. నా చిన్నతనం అంతా

Read more

నాన్నకు ప్రేమతో

నాన్నకు ప్రేమతో (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: ఆచార్య అయ్యలసోమయాజుల ప్రసాద్ పూజ్యులు నాన్నగారి పాదపద్మములకు నమస్కరిస్తు మీ కుమారుడు ప్రభాకర్ వ్రాయునది. మీరు, అమ్మ ఎలా ఉన్నారు.

Read more

కుటుంబానికి ఒక ప్రేమ లేఖ

కుటుంబానికి ఒక ప్రేమ లేఖ (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: వేల్పూరి లక్ష్మీ నాగేశ్వరరావు. కుటుంబానికి ఒక ప్రేమ లేఖ! “హాయ్! హాయ్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు? నేను

Read more

శ్రీవారికి ప్రేమలేఖ

శ్రీవారికి ప్రేమలేఖ (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: శ్రీదేవి విన్నకోట ఓ నా ప్రియమైన శ్రీవారు, నా ప్రేమ కోసం మీ ఊహల్లో ఎంతగానో తపించిపోతూ మీరు పంపించిన

Read more

ఓ ప్రియసఖి

ఓ ప్రియసఖి (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: పసుమర్తి నాగేశ్వరరావు నిను నేను చేరువవ్వలేను నిను చేరువ చేయలేను నిను ఎవరికి చేరువ చేయలేను నువు ఎవరికి చేరువైనా

Read more

ఓ పిచ్చిమనసా

ఓ పిచ్చిమనసా (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: పద్మజ రామకృష్ణ.పి నా మనసుకు తప్ప ఎవరికి రాయగలను ప్రేమలేఖ. ఎందుకె మనసా ప్రేమించిన ప్రతిసారి నన్నింతగా ద్వేషించడం నేర్చావు.

Read more
error: Content is protected !!