నమ్మక ద్రోహం

నమ్మక ద్రోహం (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: శ్రీదేవి విన్నకోట నాపేరు రమణి నాభర్త పేరు శేఖర్ మాది చాలా అన్యోన్యమైన దాంపత్యం ఇప్పటివరకు. కానీఒక్కటే లోటు,మా పెళ్ళయ్యి

Read more

అంతరంగ సాక్షి

అంశం: మనస్సాక్షి అంతరంగ సాక్షి (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: శ్రీదేవి విన్నకోట అంతరంగపు సత్య అసత్యపు సాక్ష్యం మనస్సాక్షి. దారితప్పి ఏమార్చే మన నడవడికను సరైన దారిలోకి

Read more

మంచి మనసు

మంచి మనసు (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక)   రచన: శ్రీదేవి విన్నకోట ఏంటో ఈ రంగమ్మ నాలుగు రోజుల నుంచి పనిలోకి రావట్లేదు, ఎప్పుడైనా పనికి నాగా పెట్టినా రానని

Read more

పరిష్కారం (సంక్రాంతి కథల పోటీ)

పరిష్కారం (తపస్వి మనోహరం సంక్రాంతి కథల పోటీ -2022) రచన: శ్రీదేవి విన్నకోట స్కూల్ నుంచి అలసటగా ముభావంగా వచ్చిన నాకూతురు ఐశ్వర్యను చూస్తూ “ఏం ఐసు అంత డల్ గా ఉన్నావు

Read more

బాధ్యత

బాధ్యత (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: శ్రీదేవి విన్నకోట మీ అమ్మకి ఒంట్లో బాలేదు బిడ్డ, పెద్ద హాస్పిటల్ లో చేర్పించిన, గర్భసంచిలో ఏదో చిన్న గడ్డ లేచిందంట,

Read more

నిశ్శబ్ద నిరధి

అంశం: జ్ఞాపకాల నిశ్శబ్దంలో నిశ్శబ్ద నిరధి (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: శ్రీదేవి విన్నకోట నా జ్ఞాపకాల నిశబ్ద నిధిలోకి ఒక్కోసారి అమాంతం ఒంటరిగా జారి పడిపోతున్న, ఆ

Read more

బహుమతి

అంశం: బాలవాక్కు బ్రహ్మవాక్కు బహుమతి (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: శ్రీదేవి విన్నకోట మనం ఇటువంటి వస్తువును బహుమతిగా ఇస్తే చాలా బాగుంటుంది శశి అన్నాడు అక్షయ్ గోడకున్న

Read more

మనిషి తత్వం

మనిషి తత్వం (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: శ్రీదేవి విన్నకోట మనిషి మనిషికీ మధ్య అవసరం సమానత్వం, మనుషులే గొప్పోళ్ళు వదిలేస్తే తమ మూర్ఖత్వం, మనుషులు చేసే పనిలో

Read more

చివరి మజిలీ

చివరి మజిలీ (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: శ్రీదేవి విన్నకోట అంతిమ మజిలీ చేరేలోగా మనిషి జీవితంలో ఎన్నెన్ని వీడ్కోళ్ళో, బంగారు గుర్తుల బాల్యానికి బై చెబుతూ సయ్యాటల

Read more

శ్రీవారికి ప్రేమలేఖ

శ్రీవారికి ప్రేమలేఖ (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: శ్రీదేవి విన్నకోట ఓ నా ప్రియమైన శ్రీవారు, నా ప్రేమ కోసం మీ ఊహల్లో ఎంతగానో తపించిపోతూ మీరు పంపించిన

Read more
error: Content is protected !!