రామాయణం నేర్పే జీవితపాఠాలు

రామాయణం నేర్పే జీవితపాఠాలు

అన్నదమ్ముల మధ్య అనుబంధమైన… 

భార్య భర్తల బంధమైన… 

పితృవాక్య పరిపాలనైన… 

స్నేహితుల మధ్య వారధి కైనా… 

మంచికైనా… చెడుకైనా … 

ఒకే ఒక కథ… 

అదే రామాయణ కథ. 

అన్న రక్షణకై…అతనిని అనుసరిస్తూ తనతోపాటు  తన సతి సుఖసంతోషాలు  మరిచిన తమ్ముడు.. 

ప్రియ నెచ్చెలి కోరిక తీర్చుటకై ఉచితానుచితాలు మరచి…బంగారు జింకకై  పరుగులు పెట్టిన పతిదేవుడు… 

పితృవాక్య పరిపాలనకై అంది వచ్చిన ఆవకాశాన్ని వదులుకున్న తనయుడు… 

స్నేహం కోసం అసాధ్యాన్ని సుసాధ్యం చేసిన భక్తుడు… 

తన తప్పులేదని తెలిసి… 

పతి ఆనతి పై అగ్ని ప్రవేశం చేసిన సతి… 

ప్రతి సంఘటన ఒక జీవితపాఠం 

ఏది మంచి… ఏది చెడు తెలుసుకోవడమే మనలో  విజ్ఞానానికి  పరాకాష్ఠ… 

                                     రచన :: సావిత్రి తోట “జాహ్నవి”

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!