అమ్మ కల! నాన్న ఆశయం!

అమ్మ కల! నాన్న ఆశయం! రచన: కవి రమ్య “శుభోదయం బంగారు! అప్పుడే కదులుతున్నావు. ఆకలేస్తోందా? ఆగాగు. నీకు నచ్చిన దోస వేస్తున్నాను.తిన్నాక, ఎలా ఉందో చెప్పాలి!” అని మాట్లాడుతున్న తన అమ్మ

Read more

అబ్బో! ఎంత తీపి!

(అంశము:: “కొసమెరుపు కథలు”) అబ్బో! ఎంత తీపి! రచన: కవి రమ్య “హాయ్ వదినా! చిన్న పాప సిరి పుట్టినరోజు కదా. కేక్ కావాలని భీష్మించుకుని కూర్చుంది. కరోనా కాలం కదా బయట

Read more

ఒసేయ్! బంగారం!

( అంశం::”ఓసి నీ ఇల్లు బంగారం గానూ”) ఒసేయ్! బంగారం!    రచన:: కవి రమ్య “అమ్మమ్మా! అమ్మమ్మా! మందులు వేసుకున్నావా? భోజనం తిన్నావా?” అని పట్టులంగా బుట్ట చేతుల జాకెట్ వేసుకున్న

Read more

అంకెల గారడీ

అంకెల గారడీ రచన:: కవి రమ్య ఏకలవ్యుని వలె లక్ష్యం వైపు గురి ఉంచు, ద్వంద్వ స్వభావాలు కలవారి వైఖరిని అరికట్టి విజయం సాధించు, త్రినేత్రం దాల్చిన శివుని ప్రార్ధించి తపోశక్తి పెంపొందించు,

Read more

ప్రేమ సంకెళ్ళు!

ప్రేమ సంకెళ్ళు! రచన:: కవి రమ్య “ఆరాధ్య!” అని తన వెంట పరిగెత్తుకొస్తున్న ఆనంద్ కి వెన్ను చూపుతూ నడుస్తోంది ఆరాధ్య. “బన్నీ! ఆగు” అంటున్న అతని పిలుపు ఆమె చెవికి వినపడలేదు.

Read more

చిత్రం అయ్యారే విచిత్రం!

(అంశం::”చిత్రం భళారే విచిత్రం”) చిత్రం అయ్యారే విచిత్రం! రచన:: కవి రమ్య చిత్రం ఆయ్ భళారే విచిత్రం, నీ ప్రేమ మాయ బహు చిత్రం, నీ చెంత చేరగనే గుండె లయ వేగం,

Read more
error: Content is protected !!