పిసినారి అత్త

( అంశం::”ఓసి నీ ఇల్లు బంగారం గానూ”) పిసినారి అత్త   రచన:: సంజన కృతజ్ఞ సూర్యకాంతం అనే ఆమెకు ఇద్దరు కొడుకులు. భర్త పోవడంతో అల్లారుముద్దుగా పెంచుతోంది. వయసు కు అనుకూలంగా

Read more

కాకుల గోల 

( అంశం::”ఓసి నీ ఇల్లు బంగారం గానూ”) కాకుల గోల    రచన:: యాంబాకం ఆరోజుల్లో చంద్రగిరి రాజు సాహిత్య ప్రియుడు. కవి పండితులను ఘనంగా పోషించేవాడు.తనకు నచ్చేలాగ కవిత్వం చేబితే బహు

Read more

బాస్ సలహా

( అంశం::”ఓసి నీ ఇల్లు బంగారం గానూ”) బాస్ సలహా    రచన: జీ వీ నాయుడు రామి హైదరాబాద్ లో ఓ ప్రవేటు ఉద్యోగి. ఎమ్మెస్సీ వరకు చదివింది. తాను ఉద్యోగం

Read more

తెలుసుకున్న తప్పు

( అంశం::”ఓసి నీ ఇల్లు బంగారం గానూ”) తెలుసుకున్న తప్పు    రచన: వలిపే రామ్ చేతన్ అనగనగా హైదరాబాదనే నగరంలో ఒక వ్యాపారస్తుడుండేవాడు. అతనిపేరు జగదీశ్ రెడ్డి. అతడు చాలా మంచివాడు,

Read more

ఇదేకదా! ఇదేకదా! 

( అంశం::”ఓసి నీ ఇల్లు బంగారం గానూ”) ఇదేకదా! ఇదేకదా!    రచన::బిహెచ్.వి.రమాదేవి అక్కడ మాటలు కోటలను దాటుతున్నాయి. బావ విషణ్ణ వదనంతో కూర్చుని వున్నాడు.వీళ్లు మాట్లాడే మాటలకు జవాబే ఇవ్వడం లేదు.ఇప్పుడు

Read more

చిలిపి తగాదా   

( అంశం::”ఓసి నీ ఇల్లు బంగారం గానూ”)  చిలిపి తగాదా    రచన::కమల ముక్కు (కమల’శ్రీ’)  “అమ్మమ్మా… అమ్మమ్మా…” అంటూ పనుల్లో ఉన్న మాధవమ్మ కొంగు పట్టుకు లాగింది పదేళ్ల మానస.“ఏంటమ్మా…!” పని

Read more

పిల్లల నవ్వులే మాత్రలు   

( అంశం::”ఓసి నీ ఇల్లు బంగారం గానూ”) పిల్లల నవ్వులే మాత్రలు    రచన:: లోడె రాములు “అమ్మమ్మా..! మా ఇంటికి రా..!” “ఎందుకమ్మా..! పొద్దున్నుండి మీతోనే ఉన్నను కదా..!” “అదంతా.. మాకు

Read more

మంచి మనస్సు

( అంశం::”ఓసి నీ ఇల్లు బంగారం గానూ”) మంచి మనస్సు    రచన:: జయ శ్రావణ శుక్రవారం వేకువజామునే లేచి,ఇల్లు శుభ్రం చేసి,తల స్నానం చేసి మహాలక్ష్మి లా తయరు అయ్యి పూజకు

Read more

ఊరే బంగారం

( అంశం::”ఓసి నీ ఇల్లు బంగారం గానూ”) ఊరే బంగారం    రచన:: తిరుపతి కృష్ణవేణి వీధి అరుగు మీద కూర్చుని ఏదో దీర్గంగా ఆలోచిస్తున్న సుబ్బారావు గారిని , పక్కింటి పరంధామయ్య

Read more

ఒసేయ్! బంగారం!

( అంశం::”ఓసి నీ ఇల్లు బంగారం గానూ”) ఒసేయ్! బంగారం!    రచన:: కవి రమ్య “అమ్మమ్మా! అమ్మమ్మా! మందులు వేసుకున్నావా? భోజనం తిన్నావా?” అని పట్టులంగా బుట్ట చేతుల జాకెట్ వేసుకున్న

Read more
error: Content is protected !!