స్నేహం

స్నేహం (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: చెరుకు శైలజ గిరిజకు ఎంతో సంతోషంగా వుంది. తన చిన్న నాటి స్నేహితులతో న్యూ ఇయర్ వేడుకలు జరుపుకోవడం. ఇంట్లో భర్తనీ, పిల్లల్ని ఒప్పించింది. ఎందుకంటే తన

Read more

అంతా రంగుల మయం.

అంతా రంగుల మయం. (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: సుశీల రమేష్. భార్య : “ఏవండోయ్” భర్త : “ఏమిటోయ్”. “ఏం లేదండి కొన్ని చీరలు కొనుక్కోవాలండి అన్నది దీర్ఘాలు పోతూ

Read more

నన్ను కన్న తల్లివేనమ్మా

నన్ను కన్న తల్లివేనమ్మా (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: ఆచార్య అయ్యలసోమయాజుల ప్రసాద్ చిట్టితల్లి లక్ష్మిని ఆశీర్వదిస్తు.. మీ నాన్న రామయ్య వ్రాయునది. నీవు నా దగ్గరకి పుష్కర కాలం తరువాత

Read more

సిగ్గు లేకుండా తినండి

సిగ్గు లేకుండా తినండి (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: నందగిరి రామశేషు “వేంకట్రామన్ అయ్యంగార్ ఆంధ్రాలో స్థిరపడిన తమిళులు”. ఆయనకి ఒక్కడే కొడుకు, నరసింహన్, యూనివర్సిటీలో ప్రొఫెసర్. అతనికి కొత్తగా పెళ్ళైంది.

Read more

చంటిగాడి చొక్కా

చంటిగాడి చొక్కా (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: బాలపద్మం “సంక్రాంతి పండుగ దగ్గర పడుతోంది. ఐదేళ్ల చంటిగాడు చాలా హుషారుగా ఉన్నాడు.” ‘ఏడాదికోసారి వాడికి, అన్నయ్యకి ఒకే తానులో ముక్క కొని

Read more

వృద్ద సరళి

వృద్ద సరళి (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: నారుమంచి వాణి ప్రభా కరి “సూర్యోదయం ముందే మంగమ్మకి పించేను వస్తుందని ఆశగా నిద్ర లేచింది”. ఒక ప్రక్క చలి ఎక్కువ అయిన

Read more
error: Content is protected !!