అంతా రంగుల మయం.

అంతా రంగుల మయం. (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: సుశీల రమేష్. భార్య : “ఏవండోయ్” భర్త : “ఏమిటోయ్”. “ఏం లేదండి కొన్ని చీరలు కొనుక్కోవాలండి అన్నది దీర్ఘాలు పోతూ

Read more

తనదాకా వస్తే గాని?

తనదాకా వస్తే గాని? (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక)    రచన: సుశీల రమేష్.    తెల్లవారుజామున కాలింగ్ బెల్ అదేపనిగా మోగుతుంది… అంతకు కొద్ది నిమిషాల ముందే నిద్రలేచిన

Read more

చివరకు మిగిలేది?

చివరకు మిగిలేది? (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: సుశీల రమేష్ ఏమి సంపాదించ నీ ఆత్రము రా మానవా ఎంత సంపాదించినా చివరకు మిగిలేది బూడిదే కదరా! ఆరడుగుల

Read more

నీ జతగా

నీ జతగా (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: సుశీల రమేష్ గాలికి గంధము పూసే నీ మాటల పరిమళం కోసం నా మనసు పడే ఆరాటం నీకు కనబడలేదా నా

Read more

ప్రియసఖి

ప్రియసఖి – సుశీల రమేష్ నిరాశలకు నెలవైన నాగుండె గూటికి చేరింది పున్నమి జాబిలి, ఆనాటినుండి నైరాశ్యం నన్ను వీడి పోయింది, తన ఓరకంటి చూపులలో ,చిక్కుకున్న నా హృదయం, తిరిగి నా

Read more

నిశి -త్విష

అంశం: చీకటి వెలుగులు నిశి -త్విష రచన: సుశీల రమేష్.M నిశి ని చూసి భయపడితే నీ నీడ కూడానిన్నుభయపెడుతుంది ఆ వెనక వచ్చే రవణము కోసం వేచి చూడు నిన్ను నిన్నుగా

Read more

స్నేహితులు

అంశం: విడిపోయిన బంధం మళ్ళీ ఎదురైతే.. స్నేహితులు రచన: సుశీల రమేష్ రోహిత్, అంకిత్ ఇద్దరూ నర్సరీ నుండి ఇప్పుడు ఆరో తరగతి వరకు కలిసి చదువుకుంటున్నారు అదే స్కూల్లో. రోహిత్ నర్సరీ

Read more

వివాహబంధం

వివాహబంధం రచన: సుశీల రమేష్ అన్ని బంధాలలోకి ప్రాముఖ్యమైనది వివాహ బంధం. పరిచయం లేని ఇద్దరి జీవితాలను ముడి వేస్తుంది వివాహ బంధం. అప్పటివరకు జీవితం అంటే ఏంటో తెలియని నాకు అసలు

Read more

సప్తవర్ణాల శోభితం

సప్తవర్ణాల శోభితం రచన: సుశీల రమేష్ నీలి అంబరమున అనూహ్యమైన అందాన్ని ప్రకృతి గీసిన సప్తవర్ణాల శోభితం  ఈ ఇంద్రధనస్సు.! ఇది ధరణి రెండంచులను కలిపే వంతెనయా,లేక అధిక వర్షపాతం ముగిసినది అని

Read more

లేఖ

లేఖ రచన: సుశీల రమేష్ జీవితంలో ఇలాంటి  ఒక రోజు వస్తుందని నేను కలలో కూడా ఊహించలేదు. నా పేరు స్వాతి.. కేంద్రీయ విద్యాలయం లో టీచర్ పోస్ట్ కోసం రాత పరీక్ష

Read more
error: Content is protected !!