తెలుగు భాష

తెలుగు భాష
(తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక)

రచన: చెరుకు శైలజ

మన మాతృ భాష
మన కన్నతల్లి  భాష
తేనెకన్న తియ్యనైనది
మన తెలుగు భాష
పాయసము కన్న
పాలమీగడ కన్న కమ్మ నైనది
మన తెలుగు భాష
అమ్మ మనసులా  స్వచ్చమైనది తెలుగు భాష
అమ్మ ఒడి మమత అనురాగాల గుడి
తెలుగు  వర్ణమాల ఏ భాషతోని ముడి పెట్టకు
పనస తొనల వంటి పలుకులని
అమృత జల్లులు వెదజల్లే రమణీయ పదములని
అందమైన గుండ్రటి అక్షరాలు
అక్షరాలతో ఉన్న అనుబంధం
మన కన్నతల్లితో వున్నంతా సంబరం
మన తెలుగు భాష  వైభవం
ఎల్లలు  దాటి చేసే  సందడి
తెలుగు భాష  కీర్తిని పెంచుదాం
తెలుగు వెలుగు జ్యోతులను వెలిగిందాం

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!