ప్రేమ

అంశం: ప్రేమలేఖ ప్రేమ (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: జ్యోతిరాణి(జో) ప్రేమను పొందే ప్రేమగా ఎప్పటికి నీ హృదయంలో నన్ను ఉండిపోని మనసా.. నీ నా మాటగా సాగె

Read more

జీర్ణించుకోవడం

జీర్ణించుకోవడం రచన: జ్యోతిరాణి అంతేనా!..నువ్వు నేను బంధానికి నీవుగా ఇచ్చిన కానుక నిశ్శబ్దం కంటికి కన్నీరుకి మధ్య దూరం తగ్గి చెక్కిళ్ళను పలకరించిన ప్రతిసారి ఇదేనా ప్రేమంటే అని…మనసు ప్రశ్నిస్తుంటే మనసుపొరలలో నేనుగా

Read more

నీలో నేనుగా

(అంశం:”అంతరంగం ప్రశ్నిస్తే”) నీలో నేనుగా రచన: జో వేసే ప్రతి అడుగులో నీవు మిగిల్చి వెళ్లిన గతకాలపు జ్ఞాపకాల్లో పరిమళాలను మళ్ళీ అద్దుకుంటూ నన్నునేను నీకు దగ్గరగా చేస్తున్న నీకు దూరంగా ఉన్నా

Read more

చిత్రం భళారే విచిత్రం

(అంశం::”చిత్రం భళారే విచిత్రం”) చిత్రం భళారే విచిత్రం రచన:: జ్యోతిరాణి ఒక చిత్రం కనిపించే దృశ్యం వెనుక కనబడని శ్రమజీవితాలెన్నో కనపడే కథ వెనుక ఎన్నోసార్లు కథను మలచడంలో చేసిన ప్రయత్నాలు ఎన్నో..

Read more

ఊహలు గుసగుసలాడే

అంశం::(“ఊహలు గుసగుసలాడే”) ఊహలు గుసగుసలాడే రచన: జ్యోతిరాణి ఏమని చెప్పను!.. ప్రతిసారి నీ తలపులు నన్ను చుట్టినప్పుడు తడబడిన గుండెలయల శబ్దాన్ని వింటూ నాలోనుండి నా హృదయాన్ని వేర్లతో పెకిలిస్తున్నట్లు భారమైన మదిబాధను

Read more

నీ ప్రేమగా

నీ ప్రేమగా రచన::జ్యోతిరాణి నువ్వు ఒక అందమైన అద్భుతం నీ నవ్వు నాలో రేపే ముత్యాల హరివిల్లు నీ మాటలు నా హృదయంలో మూటగట్టుకున్న బంగారునిధులు నీ చూపులు నాకై వెతికే ఆరాటపడే

Read more

ప్రియతమా

ప్రియతమా అంశం:-నిన్ను దాటి పోగలనా మౌనం నన్ను ఆవహించి నిన్ను నా నుండి దూరంగా ఉన్నట్లు నీకు కనిపించిన.. ప్రతి శ్వాసలో తడబడుతున్న నీ గుర్తుల నుండి నన్ను నేను ప్రేమ నుండి

Read more

శివా..

రచన – జ్యోతిరాణి నీ ఆజ్ఞ లేనిదే చీమైన కుట్టదని నమ్మిన భక్తుడను నన్ను పలకరించి వెళ్లే ప్రతి విజ్ఞములో నువ్వు ఉన్నావని తలుచుతూ నన్ను నేను సరిదిద్దుకుంటూ నా బాధలను నీవు

Read more
error: Content is protected !!