ఏవో కొంచెం

ఏవో కొంచెం రచన: కృష్ణకుమారి వకుళ పక్కింటి జ్యోతి కనపడితే పలకరించింది. “ఏం,జ్యోతీ ఈసారిదీపావళికి ఎలా మరి”? జ్యోతి అత్తగారు చనిపోయి రెండు నెలలయింది.  కర్మకాండలు అన్నీ జ్యోతి పెద్ద బావ గారింట్లో

Read more

పరుమండలం

(అంశం: చందమామ కథలు) పరుమండలం రచన: కృష్ణకుమారి కూరలపాడు అనే ఊరిలో మంగమ్మకి ఒక్కడే కొడుకు. కృష్ణుడు వాడిపేరు. మంగమ్మ భర్త పిల్లడు చిన్నప్పుడే చనిపోయాడు. ఆమె కూరలు పండించి అమ్ముకొని బతుకుతోంది.

Read more

బొమ్మా బొరుసు

అంశం: చీకటి వెలుగులు బొమ్మా బొరుసు రచన: కృష్ణకుమారి తూరుపున చీకటి వచ్చిందంటే పడమట వెలుగు ఉన్నాదనే అర్థం ఆ వెలుగే తూరుపున ఉదయిస్తే పడమర దిక్కు చీకటితో ఉందనేగా గెలుపు ఓటములు,

Read more

కార్పొరేట్ సంత

కార్పొరేట్ సంత రచన: కృష్ణకుమారి “కూరలు బిగ్ బాస్కెట్ నించీ తెచ్చుకోటం‌ లేదా? ఇప్పుడు ఎందుకు ఆ సంతకి?” కూరలసంచీ, బేగ్ తీసుకొని మాస్క్ ముఖానికి వేసుకున్న భార్య భవానీని చూస్తూ అన్నాడు

Read more

ముగురాడవారు కూడిన

ముగురాడవారు కూడిన రచన:  కృష్ణకుమారి ఏమిటోయ్, సుచీ ఇక్కడ కూచున్నావ్?” “రామ‌రామ కాసేపు పార్క్‌లో కూచోడం కూడా నేరమా? ఏదో నేను సంసారం వదిలేసి, పారిపోతున్నట్టు ఏమిటా గాభరా?” “సంసారం వదిలేస్తే గాభరా

Read more

మనసు నాకు తెలుసు

(అంశం: “ఏడ తానున్నాడో”) మనసు నాకు తెలుసు రచన: కృష్ణకుమారి “బావా రావా?” మరదలి పిలుపులకి అంతూ లేదూ, కార్చే కన్నీటికి అదుపూ లేదు… ‘ఏడ ఉన్నాడో తెలీదు, చెప్పడు సెల్ యుగంలో

Read more

ఇదెక్కడి గోల

ఇదెక్కడి గోల రచన: కృష్ణకుమారి పెళ్ళయిన అయిదేళ్ళకి సుందరంకి అపురూపంగా ఆడపిల్ల పుట్టింది. అతను పరవశించిపోయేడు. అప్పటికప్పుడు స్వయంగా బజారుకి వెళ్ళి మిఠాయిలు తెచ్చి పక్క పోర్షన్ల వాళ్ళకి అందరికీ పంచేడు. ఇంటావిడ

Read more

ఆనాటి ముచ్చటలు ఎన్నయినా గురుతొస్తాయి

ఆనాటి ముచ్చటలు ఎన్నయినా గురుతొస్తాయి రచన: కృష్ణకుమారి విల్లూ బాణం పట్టని విద్యార్థే ఉండేవాడు కాదు, ఇంటింటికీ తిప్పి దసరా పాట పిల్లలచేత పాడిస్తూ దసరా కట్నం అడగని పంతుళ్ళూ ఉండేవారు కాదు..

Read more

కొనుగోలు

కొనుగోలు రచన: మంగు  కృష్ణకుమారి బుల్లెమ్మకి ఇద్దరు అక్కలూ, తరవాత ఒక తమ్ముడు. మళ్ళా ఇద్దరు చెల్లెళ్ళు. తల్లితండ్రులు పిల్లలందరినీ సెటిల్ చేసి మనవలని ఎత్తుకుని మరీ కన్నుమూసేరు. అప్పటికి సెంట్ భూమి

Read more

ఇల్లాలి డైరీలో కొన్ని గంటలు

ఇల్లాలి డైరీలో కొన్ని గంటలు రచన – మంగు కృష్ణకుమారి నిద్రకి కళ్ళు కూరుకు పోతూ ఉంటే “పాలూ పాలూ” కేక! లేవకపోయానా పాలన్నీ పిల్లి‌పాలు! కాఫీకి మిగిలవ్ ఓ కప్పు కాఫీ

Read more
error: Content is protected !!