చనిపోతామని ముందే తెలియటం

చనిపోతామని ముందే తెలియటం (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: ఉదయప్రసాద్ ఏదోకనాడు ఆగిపోతుంది ఊపిరి కానీ అది మరచిన మనసుకి అన్నిటిపై వాపిరి మనిషి కాడు ఫ్రీ లాన్సర్

Read more

ఒక రకంగా శాపమే

ఒక రకంగా శాపమే (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: గజవెళ్లి సత్యనారాయణస్వామి పుట్టుట గిట్టుట దైవా దీనం భగవత్ సృష్టి. అతని కనుసళ్లలలో జరుతూ వుండును అటువంటిది అస్సలు

Read more

శాపమే కద మరి

శాపమే కద మరి (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: పి.వి.వి.యన్.రాజ కుమారి మూణ్ణాళ్ళ జీవితం సృష్టి కర్త ఆడించు నాటకం పుట్టుక చావులు మధ్య మనిషి జీవన పయనం.

Read more

మరణం సంతోషమైన వరం

మరణం సంతోషమైన వరం (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచయిత : మద్దిగుంట లాస్య సీత ప్రియ కన్నయ్యా! మనసంతా నిన్నే నింపుకునాన్నయ్యా మరణం ముందే వస్తుందని తెలిసినా! నాకు

Read more

ముందస్తు పిలుపు

ముందస్తు పిలుపు (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: శిరీష వింజరపు ముందస్తు ఆహ్వనం అందుకోగ మరణం తన కౌగిట ఒదిగుండనా ఈ దినం పుట్టుక నీకెరుకలేదు గిట్టుట తెలియుట

Read more

అంటరానితనం – ఆనాటి భారత ముఖచిత్రం

అంటరానితనం – ఆనాటి భారత ముఖచిత్రం (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: అరుణ డేనియల్ భీమ్ రావ్ రాంజీ అంబేద్కర్ పదునాలుగు సంతానంలో చివరివాడిగా జననం అట్టడుగు మహర్

Read more

శునకాయణం

శునకాయణం (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: మహాలక్ష్మి రావిరేల (కొప్పరపు ) కనకపు సింహాసనమున శునకముకూర్చుండబెట్ట శుభలగ్నమునన్ దొనరగ బట్టము కట్టిన వెనకటి గుణమేల మాను వినురా సుమతీ..!

Read more

స్వేచ్ఛ

స్వేచ్ఛ (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: శారద కెంచం స్వేచ్ఛగా జీవించాలని అనుకోవడంలో తప్పులేదు. కానీ పుట్టిన ప్రతివ్యక్తి తనకు తానుగా నడవడం, పరిగెత్తడం, తినడం, మాట్లాడడం ఏమీ నేర్చుకోలేడు. అన్ని

Read more

ధ్యేయం

ధ్యేయం (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: కె.కె.తాయారు ఇప్పుడు పదవ తరగతి పరీక్ష అయింది కాబట్టి ఏం ఆలోచిస్తున్నావు? తర్వాత ఏం చేస్తావు? నీ ఉద్దేశం ఏమిటి? అని

Read more

చిన్న మనసులు

చిన్న మనసులు (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: అద్దంకి లక్ష్మీ సుజాత, రత్న ఎదురు, ఎదురు ప్లాట్లో ఉంటారు, భర్తలిద్దరూ ఒకే కంపెనీలో పని చేస్తారు, ఇద్దరికీ ఒక్కొక్క

Read more
error: Content is protected !!