మరణమా నీకు స్వాగతం

మరణమా నీకు స్వాగతం

(తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక)

 రచన: అంజనీ గాయత్రి

 ఓ మరణమా! నీరాక ముందే తెలిసిన
మనోగతంలో మనోవేదనలు ఎన్నో
మనసున ముప్పిరిగొంటు బంధాలను, బాంధవ్యాలను వీడి
నీ దరి చేరుకోవాలంటే మనోవేదనే
మనసును అల్లోకల్లోలం చేస్తూ
జీవించే కొంతకాలం ప్రశాంతత కరువై
వేదనల మధ్య గడపడం
అందరి మనసులని వేధించడం
నీకు భావ్యమా?
ఊపిరి ఉన్నంతకాలం వేదనలే
ఊపిరి వీడేముందైనా ప్రశాంతత
మనసు నిండా నింపుకుంటే
సంతోషాల మధ్య తెలియకుండానే చావు సంభవిస్తే
యదేచ్చగా చావుకి స్వాగతం చెప్పొచ్చు
చావు గురించి ముందే తెలిస్తే ప్రశాంతత కరువై అందరికీ శాపమే!

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!