చెంచా వేదన

చెంచా వేదన (కవితా సమీక్ష)
(తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక)

సమీక్షలు: బాలపద్మం

రచన: రాధ ఓడూరి గారు
ఇతివృత్తం బాగుంది. ఎన్నో రకాలుగా, చంటి పిల్లాడు దగ్గర నుంచి, ముసలివారు వరకూ ఉపయోగ పడేది చెంచా. కానీ ఎందుకు పనికి రాని వాడు డబ్బా కొడుతూ పబ్బం గడిపే వాడిని చెంచా గాడు అంటారు, విడ్డూరమే మరి. కవిత బాగుంది, ఇచ్చిన అంశానికి (వస్తువు మీద కవిత) సరిపోయింది.

 

చెంచా వేదన

You May Also Like

5 thoughts on “చెంచా వేదన

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!