ఓ యువత

ఓ యువత
(తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక)

రచన: మాధవి బైటారు “దేవి తనయ”

జలజల పారే సెలయేరులా
పరవళ్ళు తొక్కే  నదిలా
ఉత్సాహం ఉరకలు వేసే ఓ యువత
స్వామి వివేకానంద నుడివిన పలుకులు నిరతము మదిని నిలుపుకుని
స్వల్ప,దీర్ఘకాల లక్ష్యాలు  అనే పొలంలో
పట్టుదల, కృషి, క్రమశిక్షణ, అంకిత భావాలు హలాలు గా
నిరంతరo సాధన అనే సేద్యం చేస్తూ
బద్దకం, వాయిదాలనే కలుపు మొక్కలను పీకివేస్తూ
మహనీయుల సూక్తులు,
స్ఫూర్తి గాథలనే ఎరువులు వేస్తూ
స్వీయ ప్రేరణ అనే నీటిని అందిస్తూ
విజయాలనే పసిడి పంటలను సొంతం చేసుకో
నవ భారతావనిని  ప్రపంచ శిఖరాగ్రాన  నిలిపే సత్తా మీదే, బాధ్యతా మీదే

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!