సమేతల చాతుర్యం

అంశం: సస్పెన్స్/హాస్యం సమేతల చాతుర్యం (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: ఎల్. నిర్మలరామ్ ఒక హాస్యప్రదమైన శీర్షిక రాద్దామని ఉత్సహంతో గంట నుండి ఆలోచిస్తున్నాను అన్న చోరువే గానీ అక్షరపు

Read more

నీలాంటి హృదయం లేదు నాకోసం .. నా మనసంతా ఇష్టం కన్న

నీలాంటి హృదయం లేదు నాకోసం .. నా మనసంతా ఇష్టం కన్న (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: ఎల్. నిర్మలరామ్ కళ్ళతో కబుర్లు చెప్పకు మౌన భాష నాకు రాదు

Read more

సాధన

సాధన (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన:నిర్మలరామ్ ఒకసారి ఇంద్రుడు రైతులు పనిచేస్తున్న తీరుపై అసంతృప్తి చెందాడు. వెంటనే “నేటి నుండి మరో పన్నెండు సంవత్సరాల వరకు వర్షం ఫకురవదు, కాబట్టి

Read more
error: Content is protected !!