ముందుకెళ్దాం

ముందుకెళ్దాం (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన : కొల్లూరు వెంకటరమణమూర్తి  అవసరార్ధులను ఆదుకొంటూ ఇరుగుపొరుగులకు సహకరిస్తూ ఆనందాన్ని పొందేజాతి మనది! మాట, చేత, సమయం, సమస్తాన్ని మార్చేసుకున్నాం వ్యాపారధోరణిలో సంతోషపడుతున్నాం దోపిడీచేసుకొని!

Read more

గోదారోడి గోడు

గోదారోడి గోడు (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: కొల్లూరు వెంకటరమణమూర్తి “మహారాజశ్రీ పూజ్యులైన నాన్నగార్కి, నమస్కారములతో వ్రాయునది ఏమనగా!” నిన్న ఉదయం పదిగంటలకల్లా ఇక్కడికి క్షేమంగా చేరుకున్నాము. మన చిట్టిలంకలో బయల్దేరిన

Read more

ఆనాటి నిజమైన తృప్తి

ఆనాటి నిజమైన తృప్తి (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: కొల్లూరు వెంకటరమణమూర్తి ఆరుబయట రాళ్ళపొయ్యిపైన కుండల్లో సగం సగం కాలే కట్టెల మంట వెలుగుల్లో ఉడికీ ఉడకని అన్నం గంజి సువాసనల్లో

Read more

మన కుసంస్కారాలు

మన కుసంస్కారాలు (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: కొల్లూరు వెంకటరమణమూర్తి శుభ్రంచేసేస్తాం పరిసరాల్ని శుభ్రంచేసుకుంటాం ఇంటిని శుభ్రంచేసుకుంటాం బట్టల్ని శుభ్రంచేసుకుంటాం శరీరాన్ని శుభ్రంచేసుకుంటాం కడుపుని కానీ, శుభ్రంచేసుకోదలచుకోం మనసుని, మన

Read more

మా సినిమా ప్రహసనమ్

మా సినిమా ప్రహసనమ్ (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: కొల్లూరు వెంకటరమణమూర్తి సూమారు ఐదు దశాబ్దాల క్రితం జరిగిన సంఘటనల సమాహారమే ఈ సినిమా ప్రహసనమ్. “బాబయ్యగోరూ! సినిమాకెళ్దారండి, పాతాల్లోనీ,

Read more

మనసు

మనసు (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) వ్యాసకర్త: కొల్లూరు వెంకటరమణమూర్తి మనసే మందిరం, జీవమే దైవము అంటారు. అటువంటి మందిరం ఎంత గొప్పగా ఉంటే అంత మంచిది కదా! మంచి మనసుతో

Read more

వృద్ధాప్యం శాపమే!

వృద్ధాప్యం శాపమే! (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: కొల్లూరు వెంకటరమణమూర్తి వృద్ధాప్యం శాపమే కొందరిపాలిట! అదుపుతప్పిన జ్ఞానేంద్రియాలతో అధీనంలోలేని కర్మేంద్రియాలతో కండపుష్ఠి లేక, రక్తపుష్ఠి లేక లేచి నడవలేక, కనీసం

Read more

వరాహ వాయసాలు

వరాహ వాయసాలు (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: కొల్లూరు వెంకటరమణమూర్తి విసుక్కుంటాం కసురుకొంటుంటాం! వరాహ వాయసాల్ని వివేకమెరుగక! చేస్తున్నాసరే ప్రయోజనాలు మనకు!! వ్యర్ధాలను స్వీకరించి వాయసమూ! విసర్జితాలను భుజించి వరాహమూ! చూపాలందుకు

Read more

మళ్ళీ పుట్టిన మా చిట్టి తమ్ముడు

మళ్ళీ పుట్టిన మా చిట్టి తమ్ముడు (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: కొల్లూరు వెంకటరమణమూర్తి  “అమ్మో! అమ్మో! గుడ్లు తేలవేసేశాడు! భగవంతుడా! ఇప్పుడేంచెయ్యాలి? ఏమీ పాలిపోవడంలేదు. కాళ్ళు ఆడడం లేదు” అని

Read more

సత్యోక్తుల సమాహారం 

సత్యోక్తుల సమాహారం  (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: కొల్లూరు వెంకటరమణమూర్తి నీ కోసం పరితపించే నా ఆరాధనే భక్తి నీ సహచర్యానికై నేను చేసెటిది యుక్తి నీ సన్నిధిలో

Read more
error: Content is protected !!