సిసింద్రీలు (02-03-2022)

తేది: 02-03-2022 సిసింద్రీలు  (ప్రక్రియ రూపకర్త: కార్తిక్ నిమ్మగడ్డ) (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక)   ఓ ప్రేమ.. మృత్యువు ఒడిలో చేయి వదిలి నవ్వుకున్నది ఒకటి..! మనసుతో ముడేసి

Read more
error: Content is protected !!