సిసింద్రీలు (03-03-2022)

(03-03-2022) సిసింద్రీలు  (ప్రక్రియ రూపకర్త: కార్తిక్ నిమ్మగడ్డ) (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక)   ఓ ఉదయం… రేయి ముసుగులో మిగిలిపోయిన నిన్నటి కలల కోసం.. రేపటి ఆశల భవిష్యత్తు

Read more
error: Content is protected !!