ఉగాది ఉల్లాసాలు

ఉగాది ఉల్లాసాలు (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: గుండ్లపల్లి రాజేంద్రప్రసాద్     ఉగాది పండుగ వచ్చింది ఉత్సాహమును ఇచ్చింది ఉరకలు వేయించింది ఊహలు పారించింది కోకిలమ్మ వచ్చింది

Read more

శ్రీరామదూతా! శ్రీహనుమంతా!

శ్రీరామదూతా! శ్రీహనుమంతా! (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: గుండ్లపల్లి రాజేంద్రప్రసాద్, భాగ్యనగరం ఆంజనేయస్వామి అతి పరాక్రమవంతుడు అంజనీ పుత్రుడతడు ఆరాధ్యనీయుడతడు సీతమ్మ జాడను కనిపెట్టినవాడు లంకా దహనమును కావించినవాడు శ్రీరామ భక్తుడు

Read more

పువ్వును నేను పూలకవివి నువ్వు

పువ్వును నేను పూలకవివి నువ్వు (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: గుండ్లపల్లి రాజేంద్రప్రసాద్ పువ్వును నేను పరిహాసమును నేను పడుచును నేను పొంకమును నేను ప్రేమను పంచుతా పరిమళాలు

Read more

అంతా కవితమయం

అంతా కవితమయం (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: గుండ్లపల్లి రాజేంద్రప్రసాద్ కనులు తెరచినా కవితాయె కనులు మూసినా కవితాయె కళ్ళముందుకు కధలొచ్చె కలలలోకి కధలొచ్చె కనులముందుకు అందాలొచ్చె కనులకు

Read more

వర్షం కురిసిన రోజు

వర్షం కురిసిన రోజు గుండ్లపల్లి రాజేంద్రప్రసాద్   మబ్బులు నల్లగా మారాయి ఉరుములు ఉరిమాయి మెరుపులు మెరిసాయి వాతావరణం చల్లబడింది పట్టపగలు చీకటిగా మారింది చిటపట చినుకులు పడుతున్నాయి పక్షులు కిలకిలారావాలు చేస్తున్నాయి

Read more

రావే జాబిల్లిరావే!

రావే జాబిల్లిరావే! రచన: గుండ్లపల్లి రాజేంద్రప్రసాద్ రావే జాబిల్లిరావే నిండుగ కనిపించవే వెన్నెల కురిపించవే హాయిని కలిగించవే రావే జాబిల్లిరావే మేఘాలతో దోబూచలాడవే తారలతో సయ్యాటలాడవే చల్లనిగాలిని వీచవే రావే జాబిల్లిరావే చెలిని

Read more

కుసుమ కదంబాలు

కుసుమ కదంబాలు రచన: గుండ్లపల్లి రాజేంద్రప్రసాద్ రకరకముల పూలు రంగురంగుల పూలు రమణులకు రమ్యమిచ్చు రసికులను రంజింపచేయు పుష్ప వనమాలులు పుష్ప లావికలు పుష్ప ప్రేమికులు పుష్ప సేవకులు ధన్యులు పూల బాటల

Read more

ఎవరివి నివ్వెవరివి?

ఎవరివి నివ్వెవరివి?  రచన: గుండ్లపల్లి రాజేంద్రప్రసాద్ ఎవరివి నివ్వెవరివి ఏమిచేస్తావు ఏమికావాలి? ఎవరనుకుంటున్నావు నన్నెవరనుకుంటున్నావు ఏమనుకుంటున్నావు నన్నేమనుకుంటున్నావు? కదిలేవాడిని కదిలించేవాడిని మారేవాడిని మార్పించేవాడిని పగటి కలలను సబ్బు బిళ్ళలను కుక్క పిల్లలను వదలని

Read more

అందుకోండి మరో పువ్వు

అందుకోండి మరో పువ్వు రచన : గుండ్లపల్లి రాజేంద్రప్రసాద్ మనసులో ఆలోచనల ప్రవాహంలా కొండలనుండి జారిపడేజలపాతాలను చూస్తా నదిలోకలిసి ముందుకుసాగే నీటిని తీసుకుంటా పూలమొక్కలకుపోసి దాహం తీరుస్తా నీలిమబ్బులక్రింద కూర్చుంటా నింగిలో కదిలే

Read more

ఏమిచేసేది? ఇంకేమిచేసేది?

ఏమిచేసేది? ఇంకేమిచేసేది? రచన – గుండ్లపల్లి రాజేంద్రప్రసాద్ కవ్వించినా కదలకున్నాడు కన్నుగీటినా కాంచకున్నాడు పిలిచినా పలుకకున్నాడు ప్రేమించినా ప్రతిస్పందించకున్నాడు అందాలు ఆరబోసినా ఆరగించకున్నాడు ఆటపట్టించినా అదురుబెదురు లేకయున్నాడు సరదా పట్టించినా సరసాలాడకున్నాడు చెంతకు

Read more
error: Content is protected !!