ప్రేమ జ్ఞాపకం

ప్రేమ జ్ఞాపకం (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: శ్రీలత.కె  నేను ఎ ఆశలు లేకుండా జీవిస్తున్న సమయాన నా జీవితంలోకి ఆశా కిరణంలా వచ్చావు. ప్రేమ అంటే ఏంటో తెలియని

Read more

వెళ్ళిపో ప్రియతమా!

వెళ్ళిపో ప్రియతమా! రచన: శ్రీలత. కే (హృదయ స్పందన ) వెళ్ళిపో ప్రియతమా నాలోంచి శాశ్వతంగా.. మళ్ళీ నువు గుర్తొచ్చి గుండెలోని బాధను పెంచక. నీ మాట విన్న తొలిసారి ఇష్టమే నేను

Read more

ప్రేమ కి సెలవా!

ప్రేమ కి సెలవా! రచన: శ్రీలత. కే (హృదయ స్పందన ) కన్నీటి సంద్రంలో నా కలలన్ని కరిగిపోతున్నా హృదయపు జ్వాలల్లో ఆశలన్నీ బూడిదయి పోతున్నా నీ హృదయం లో నా శిలాఫలకం

Read more

నీ ఊహల్లో..!

అంశం::(“ఊహలు గుసగుసలాడే”) నీ ఊహల్లో..!  రచన: శ్రీలత. కే (హృదయ స్పందన ) నీ ఉహల్లో రాలిన నా కన్నీటి ముత్యాలు ఎన్నో నీ ఉహల్లో నా తనువుకు అయిన గాయాలెన్నో నీ

Read more

రేపటి ఉషోదయం కోసం..!

రేపటి ఉషోదయం కోసం..! రచన;: శ్రీలత. కే ( హృదయ స్పందన ) నీ కళ్ళలో నా ప్రతిబింబాన్ని చూడాలనుకున్నాను, నువ్వు నా కన్నీటికి కారణమయ్యావు… నీ మనసులో నాజ్ఞాపకాలను దాచుకుంటావనుకున్నాను నాలో

Read more

నీ చూపులతో

నీ చూపులతో రచన : శ్రీలత. కే ( హృదయ స్పందన ) నీ చూపులతో పున్నమి వెన్నెలను పూయిస్తావు నీ నవ్వులతో నవ మన్మదుడిని జయిస్తావు నీ మాటలతో మనసును మైమరపిస్తావు

Read more

మట్టినైపోతాను

మట్టినైపోతాను రచన :: శ్రీలత. కే   నేను మౌనమైన విషాద గీతికను, హృదయాగ్నిలో కాలిన బూడిదను. నేను కరిగిన కన్నీటి ఆనవాలును, మిగిలిన జ్ఞాపకాల నీడను. నా విషాద గాథ వినిపించేదేవరికి,

Read more

నువ్వే నా ప్రపంచం

నువ్వే నా ప్రపంచం రచన :: శ్రీలత. కే (హృదయ స్పందన ) ప్రియతమా నీకోసం, ప్రతి రోజు ఎన్నిసార్లు తలుచుకుంటానో. నా ఊహల్లో ఎప్పుడు నీతోనే విహరిస్తుంటాను. నా ఊహలకు ఊపిరిపోసి

Read more

మానవత్వం ముసుగు తొడుక్కున్న

మానవత్వం ముసుగు తొడుక్కున్న రచన::శ్రీలత. కే నేను మానవతావాదిని, మమతకు అర్థం తెలియని నేను మాతృత్వపు మరో రూపాన్ని, కరుణను చూపించని నేను కారుణ్యమూర్తిని, ప్రేమను ప్రేమించలేని నేను అమర ప్రేమికురాలిని, నేను-నాది

Read more
error: Content is protected !!