నా బాధ ఏం చెప్పను

నా బాధ ఏం చెప్పను
(తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక)

రచన: సుజాత కోకిల

ఒక చీమ ఇంకో చీమతో ఇలా అంటుంది.
ఇంత పొద్దున్నే ఎక్కడికి పోతున్నావు
ఇన్ని రోజులు లాక్డౌన్ కదా అయితే ఏంటి
షాపులన్నీ తెరుచుకున్నాయి. రేషన్ షాపులో
శర్కర బియ్యం ఇస్తున్నారు.క్యూ కట్టి
పట్టుకెళ్తున్నారు మనం లేటుగా వెళ్తే
కింద పడ్డవి కూడా దొరకవు ఎక్కువ ధరకి
బ్లాకులో అమ్ముకుంటున్నారు
మనకు ఎంగిలి మెతుకులు కూడా దొరకలేదు.
చాలా కష్టాలు పడ్డాం
ఇంకో చీమ అయ్యో నీకు తెలియదా
నాకు తెలియదు చెప్పు అంది ! ఇప్పుడు
జ్యోతిష్యం బాగా పెరిగిపోయింది.
అయితే చెప్తాను విను ఇప్పుడు పంతులుగారు
గ్రహచారం బాగ లేకుంటే
చీమలకు శర్కర వేయమంటున్నారట అందుకే అందరూ
మన పుట్టల మీద శర్కర వేస్తున్నారు.
ఇంక మనకు పండగే పండగ
మనం బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు
సమిష్టిగా ఒకే చోట ఒక పుట్టలా
ఏర్పరచుకుందాం మనకి ఇంక భయం లేదు
ఎక్కడికి వెళ్ళనవసరము లేదు.
మనం పంతులు గారికి థాంక్స్ చెప్పాలి
పద పద అంతేగా అంతేగా మరి

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!