అన్నింటా

అన్నింటా

రచన:: రాయల అనీల

కుల మత తారతమ్యాలు లేకుండా
చిన్నా పెద్దా అనే వ్యత్యాసం రానీకుండా
భాష,అంతస్తు భేదాలు లేకుండా
అందరిని తన మాయలో పడేస్తూ
చూపరులను చూపు తిప్పుకోనివ్వకుండా చేస్తూ
మనసైనవాడికి మధురంగా కనిపిస్తూ
ఆషాడాన కొత్త పెళ్లి కూతురి సిగ్గులా
పడతిపై భర్త కున్న ప్రేమను తెలిపేలా
ఆడపిల్లపై అమ్మ ప్రేమ లా కుమ్మరిస్తూ
తోబుట్టువుల ఆప్యాయతను గుర్తుచేస్తూ
చిన్న నాటి నేస్తాల అల్లరిని తలంపులోకితేస్తూ
భారతీయ సంస్కృతిని అద్దంలా చూపుతూ
యువతి చేతిపై సూర్యుని కన్నా ఎర్రగా
పౌర్ణమి వెన్నెల కన్నా చల్లగా
శరీరానికి శాస్త్రీయ పరంగా మంచి చేసేదే ఈ

🍃గోరింటాకు 🍃

***

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!