అలజడి

అలజడి (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: రేపాక రఘునందన్ ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తున్న ఆలోచనలతో ఉనికిని కోల్పోతానేమోనని  భయంగా ఉంది. అలజడి సృష్టిస్తూ అయోమయంలో పడేయటమే  కాకుండా భావావిష్కరణలో ప్రధాన

Read more

మౌన శ్రోత

మౌన శ్రోత (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన : రేపాక రఘునందన్ పలకరించని నేస్తాలు పలవరించే నేత్రాలు మౌనమయితే మధుర స్మృతులు మాయమై శిధిల శకలాలౌతాయి… అంతరంగంలో బాధల

Read more
error: Content is protected !!