సిసింద్రీలు (04-03-2022)

(తేది: 04-03-2022) సిసింద్రీలు  (ప్రక్రియ రూపకర్త: కార్తిక్ నిమ్మగడ్డ) (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) ఓ స్పర్శ.. నా పెదవులు దాటని పదాలు నీ మేను తాకేలా.. నా మనసు

Read more
error: Content is protected !!