ఏడడుగుల బంధం

ఏడడుగుల బంధం

రచన: సంజన కృతజ్ఞ

ప్రతి భర్త తన భార్యను..
మరో తల్లి రూపంగా భావిస్తే
ప్రతి భార్య తన భర్త ను…
మొదటి బిడ్డగా పరిగణిస్తుంది.
ఇదే మధురమైన బంధం..

తన భర్త ఆదాయం ,
ఖర్చులను గమనిస్తూ…
తనకు సంబంధించిన
ఖర్చులను తగ్గించుకునే
భార్య నిజంగా ఓ వరమే

బంధం నిలబడాలంటే
రెండు మనసులు కలవాలి..
ఇద్దరి ఆలోచనలు కలవాలి..
అప్పుడే బంధానికి అర్థం ఏర్పడుతుంది…

మగాడు లేకుండా స్త్రీ బతక గలదు..
కారణం స్త్రీకి ఆత్మవిశ్వాసం ఎక్కువ ..
స్త్రీ లేకుండా మగాడు బ్రతకలేడు.
కారణం మగాడి ఆత్మవిశ్వాసమే స్త్రీ….

***

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!