ఇంటి దీపం

అంశం: ఇష్టమైన కష్టం

ఇంటి దీపం
(తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక)

రచన: సావిత్రి కోవూరు

అల్లారుముద్దుగా పెంచిన కన్నవారి నొదిలి, ఆటపాటలతోడా మెలిగిన ఊరును వదిలి,
కలిసిమెలసి ఆడిన ప్రాణ నేస్తాలను వదిలి,
అరగంట చూపులతో, అమిత విశ్వాసముతో, అపరిమిత నమ్మకముతో,
నీతో ఏడు అడుగులు నడిచి,
నీ జీవిత భాగస్వామి అయ్యి,
నీ కరము చేకొని,
నీ కడపలో జొచ్చి నీ అడుగులో అడుగేసి,
నీ నట్టింట నిలిచి నీ ఇంటి దీపమై నీ ఇంటి కాంతియై,
నీ వారినందరిని తన వారిగా తలచి సకల సేవలు చేసి, మదిలో స్థానం పొంది,
నీ వంశాభివృద్ధికై  నీ వంశాంకురాన్ని,
నవమాసములు మోసి, నవజన్మ ఎత్తి,
నవజాత శిశువుకై ఆరాటపడుతూ అలసటా ఎంతున్నా అహర్నిశలు సేవలందించి,
జగజ్జేత మురియు ముదిత ఇష్టమైన కష్టములతోడ,
సంతాన అభివృద్ధికై తన సుఖములు మరచి వారి బాగోగులు చూస్తూ,
నీకు చేదోడు వాదోడుగా నుండి,
నీ కష్టసుఖములు తనవిగా భావించి,
నీ సంతోషానికై ఆరాటపడుతూ,
తన ఉనికినే మరచి, తన సుఖం మరచి, తన వారిని మరచి,
నిరతము నీ వెంట నీడలా నిలిచి,
కడదాకా తోడుండి శాశ్వత బంధమై తపియించు తరుణికి ఇష్టమైన కష్టమే కదా.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!