మామిడిపండు మామ

మామిడిపండు మామ
(తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక)

రచన: హసీనా ఇళ్ళూరి

ప్రియాతి ప్రియమైన నీకు,

            నిన్ను ఇష్టపడి ప్రాణంగా ప్రేమించిన ఒకప్పటి నీ ప్రేయసి రాయునది. నిన్ను ఒకప్పుడు ఎంతలా ప్రేమించానో గుర్తుందా?? ఎలా ఉంటుంది లే.. నేనొక్కదాన్నేనా నిన్ను ప్రేమించేది ఇష్టపడేది. నిన్ను ప్రేమించని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటారా అసలు!. నీ రంగు, రూపు, సువాసన ఇంకెవరికైనా ఉంటాయా??  ముద్దుగా నిన్ను మామ అని పిలిచేదాన్ని ఆ రోజులు మళ్ళీ రావు మామ.
వేసవి కాలం సెలవులలో నువ్వు ఎప్పుడెప్పుడు వస్తావా అని ఎంత ఎదురు చూసేదాన్ని తెలుసా!?. అప్పట్లో నువ్వు కూడా నాతో ప్రేమగా ఉండేవాడివిలే.  నేను దగ్గరికి తీసుకోగానే అమాంతం నా చేతుల్లో ఇమిడిపోయే వాడివి, కానీ ఇప్పుడే సరిగా ఉండట్లేదు. నన్ను అసలు పట్టించుకోవట్లేదు. పెళ్లయినా నిన్ను ఎప్పుడైనా దూరం పెట్టానా అసలు, కానీ నువ్వు మాత్రం మారిపోయావ్. నువ్వు ఎంత తీయ్యగా, ముద్దుగా, బొద్దుగా ఉంటావో చూస్తేనే కొరికేయలనిపిస్తుంది. ఒకప్పుడు ఎంతో  బాగుండే నిన్ను కెమికల్స్ వేసి రుచి, పచీ లేకుండా చేస్తున్నారు. పండ్లలలో రాజు లాంటి మామిడి పండు అయినా నిన్ను ఇప్పుడు ఎక్కువ తినకుండా చేసేశారు. ఒకప్పుడు ఎంతలా తినేదాన్ని నిన్ను కానీ ఇప్పుడేమో నిన్ను తింటే  జబ్బులోస్తాయి అని భయపెడుతున్నారు. అయినా నీ మీద ప్రేమ కొద్దీ తింటున్నా కానీ మునపటిలా లేదు ఆ రుచి, వాసన, చూడగానే నోరూరించేలా ఆరోగ్యాన్నిచ్చే నిన్ను ఏదో ప్రేమ కొద్దీ కాక మనస్పూర్తిగా దగ్గరికి తీసుకునే రోజు మళ్ళీ రావాలని కోరుకుంటూ.

ఇట్లు
నీ ప్రేయసి.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!