మనం మారాలి

మనం మారాలి
(తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక)

రచన: సుజాత కోకిల

వస్తారు ఐదేండ్లకు ఒకసారి
చెప్తారు తియ్యని కబుర్లు
చేస్తారు చెయ్యని వాగ్దానాలు
మురుస్తారు తియ్యని కబుర్లకు
నేనున్నానంటూ వెన్నుతడతారు
నిజమేననుకొని మురిసిపోతారు
వెయ్యొ పరకో ఇవ్వగానే వేస్తారు ఓట్లు
గెలుస్తారు ఎన్నో ఓట్లతో పదవిని
వస్తాయి పగ్గాలు చేతులోకి
ఏదో దయాధర్మం అనుకుంటూ
డబుల్ బెడ్రూంలు ఇస్తామని కట్టించారు
ఎంతో ఆశతో ఎదురు చూస్తున్నారు
గూడు లేని బీద ప్రజలు కళ్లు కాయలు కాచాయి
కానీ అవి అందకుండానే శిథిలావస్థకు చేరాయి
పాపం తెలియదు బీద ప్రజలకు
ఎతరానికి చెందుతాయోననే విషయం
ఓ అమాయక చక్రవర్తులు లారా
ఇప్పుడైనా తెలుసుకోండి
ఓట్లు వేసే హక్కు ఉన్నప్పుడు
అడిగే హక్కు కూడా మీకే ఉంటుంది.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!