నా గుండెకూ చిల్లుపడింది…!

నా గుండెకూ చిల్లుపడింది…!

రచన : చైత్రశ్రీ (యర్రాబత్తిన మునీంద్ర)

కడుపు కాల్చుకొని బతుకుతున్న
అన్నార్తుల దుస్తులకు
లెక్కేలేని చిల్లులు చూసి
నా గుండెకూ చిల్లుపడింది…

రైతన్న ఆపసోపాలు పడి పండించిన గింజలు
గంపకెత్తి నడుస్తుంటే చిల్లుల నుంచి వడ్లు
తలంబ్రాలై నేలను తడపడం చూసి
నా గుండెకూ చిల్లుపడింది…

మానవత్వపు ముద్రేసుకున్న స్వార్థం
సాయమనే అబద్ధపు ముళ్ళకర్రై
నమ్మకమనే ముసుగుకు చిల్లులు పెడుతుంటే
నా గుండెకూ చిల్లుపడింది…

కాలుష్యపు చీకటి భూతం
భూమి చుట్టూ కత్తెరై తిరుగుతూ
ముందే కట్టిన ఓజోను చీరకు చిల్లులు పెడుతుంటే
నా గుండెకూ చిల్లుపడింది…

సంక్షేమ ఫలాలంటూ రాలిన పళ్ళను
అధిక ధరలకి వెచ్చిస్తూ నెత్తినెట్టిన
గొప్పతనపు అప్పుల గొడుగు చిల్లులు చూసి
నా గుండెకూ చిల్లుపడింది…!

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!