ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం

ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: యర్రాబత్తిన మునీంద్ర(చైత్రశ్రీ) ఆరోగ్యమంటే శారీరకంగానే కాదు మానసికంగా కూడా దృఢంగా ఉండడం. ప్రతిరోజూ వ్యక్తిగతంగా ఎవరికివారు పరిశుభ్రతను పాటించడం మన

Read more

అంతా మాయ..!

అంతా మాయ..! (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: చైత్రశ్రీ పాఠశాల నందె కురులు దువ్వుచుండె రింగు రింగులుగా హొయలు ఒలుకు శిరులు బంగారములాగ భద్రంగ చూశాడు. కళాశాలలోన కవ్వించే చూపులు అతని

Read more

ఏడు వారాల సోగ్గాడు

ఏడు వారాల సోగ్గాడు (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: చైత్రశ్రీ (యర్రాబత్తిన మునీంద్ర) శోభన్ చిన్నప్పట్నుంచి అందరిలా కాకుండా స్పెషల్ గా ఉండాలని ఆలోచనతోటే ఎదిగాడు. తన ఫ్రెండ్స్ అందరిలో తనే

Read more

అనుకోకుండా ఒకరోజు (సంక్రాంతి కథల పోటీ)

అనుకోకుండా ఒకరోజు (తపస్వి మనోహరం సంక్రాంతి కథల పోటీ -2022) రచన: చైత్రశ్రీ (యర్రాబత్తిన మునీంద్ర) చెమటలు కక్కుతూ వచ్చి మోకాళ్ళపై నిలబడి “అంతా అయిపోయిందిరా “అన్నాడు శ్రీకర్. ఏమైందిరా కొంపలంటుకొన్నట్లు వచ్చావ్

Read more

నేను

నేను (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: చైత్రశ్రీ (యర్రాబత్తిన మునీంద్ర) సమాలోచనల సంగ్రామంలో నేనో సైనికుడినవుతా… బాంధవ్యాల చెరసాలలో నేనో బానిసనవుతా… క్రమశిక్షణా వలయంలో నేనో శిష్యుడినవుతా… అందలమెక్కే అవకాశంలో

Read more

ఆటో అయ్యోరు

ఆటో అయ్యోరు రచన: చైత్రశ్రీ (యర్రాబత్తిన మునీంద్ర) నితీష్ సీతారామయ్య బడికి వచ్చాడు. సీతారామయ్యోరు ఎంతో పేరు తెచ్చారని ఆ బడికి ఆయన పేరే పెట్టారు.బడి ఖాళీగా ఉంది పిల్లలెవరూ లేరు. హెడ్మాస్టరనుకుంటా

Read more

బలాదూర్ బలరాం..!

బలాదూర్ బలరాం..! రచన: చైత్రశ్రీ (యర్రాబత్తిన మునీంద్ర) బలాదూర్ తిరిగే బలరాం ఒక రోజు కొండపైనున్న పాత గుడికి పయనమయ్యాడు. దారిలో మిత్రుడు బద్రి ఎదురై ఎక్కడికిరా అని అడగడంతో బలరాం పాతగుడికెళ్దాం

Read more

జంట తీగలు

జంట తీగలు.. చైత్రశ్రీ (యర్రాబత్తిన మునీంద్ర) రసాత్మకతా ముసుగు కప్పుకొని రంజింపలేని మనసు తోడై అడుగులేస్తున్నా ఒంటరితనం వీడిపోదు… హత్తుకున్న ప్రతి హృదయం ప్రేమ స్వరూపమై పోదు నటన నిండిన గుండెకే ఆకర్షించే

Read more

పచ్చని హృదయం

పచ్చని హృదయం రచన: చైత్రశ్రీ (యర్రాబత్తిన మునీంద్ర) వ్యాపార రహస్య పుటల్లో సహజ వనరులు తిష్టవేశాక అద్దాల మేడలో దాక్కుంటాడు తప్ప.. రక్షణ తంత్రాలను వినియోగిస్తాడా…? మనసు మెడపట్టేసినా ఆకాశ హార్మ్యాలను తలెత్తి

Read more

ఒకే కొమ్మకు పూసిన పూలు

అంశం: చీకటి వెలుగులు ఒకే కొమ్మకు పూసిన పూలు రచన: చైత్రశ్రీ (యర్రాబత్తిన మునీంద్ర   ఒకే కొమ్మకు పూసిన పూలే బొమ్మ బొరుసులు ఒకరినొకరు ఎరుగని బంధువులు.. ఒకే కొమ్మకు పూసిన

Read more
error: Content is protected !!