అసంతృప్త జీవులు

అసంతృప్త జీవులు

రచన:చైత్రశ్రీ(యర్రాబత్తిన మునీంద్ర)

chaitra sri

తృప్తి చెందని హృదయపు విత్తులు
మొలవగా నిలిచిన చెట్లు
ఎల్లప్పుడూ చేతులు చాచుతూనే ఉంటాయి…

ఆశలు గుట్టలుగా పేరుకున్న
కోరికల డంపింగ్ యార్డు నందు
కానుకలకై వెతుకులాటలో
కాలాన్ని కాలరాస్తున్న లోభి జీవితాలవి…

ఎదుటి వారెవరైనా
వారి చేత మన్ననలు పొందాలని
మంచితనంతో నడుస్తూ
అడుగులకు మడుగులొత్తినా
ఎప్పటికీ రంజింపలేరు ….

ఎందుకంటే
నిందలు ఎదిరిపై మోపేసి
తమ హుందాతనాన్ని నిలుపుకొనే
అసంతృప్తి నిండిన జీవులు…!

***

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!