మంచు పలికే మౌన రాగాలు

మంచు పలికే మౌన రాగాలు (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: అపర్ణ దూరంగా ఉన్న కొండలు మంచు దుప్పటి కప్పుకుని, ఊపిరి పీల్చుకుని చల్లని గాలులు వదులుతుండగా, తను

Read more

ప్రియమైన బంగారానికి

ప్రియమైన బంగారానికి (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: అపర్ణ ప్రియమైన బంగారానికి, ఎలా ఉన్నావు, ఎక్కడ ఉన్నావు అని అడగను ఎందుకంటే నాకు తెలుసు ఎక్కడ ఉన్నా పుత్తడి

Read more

అమ్మా అక్కని ఎగరనివ్వు

అమ్మా అక్కని ఎగరనివ్వు రచన : అపర్ణ “అక్కా, అక్కా! ఇటు చూడు నేను ఏమి చేసానో”అంటూ అంతులేని ఆనందంతో పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి తన చేతిలోనిది అక్క చేతిలో పెట్టింది ఆరెళ్ల చిన్ని.

Read more

భువనవిజయం

భువనవిజయం రచన: అపర్ణ “అమ్మా, అమ్మ! చాక్లెట్ కొనిపియ్యవా” అంటూ చీర కొంగు పట్టుకుని లాగుతూ షాప్ వైపు చూపించింది ఇదేళ్ల శ్రేయ. పర్సు ఓపెన్ చేసి చూస్తే ఇరవై రూపాయల నోటు

Read more

ఐదుగురు అన్నలు

(అంశం : “మానవత్వం”) ఐదుగురు అన్నలు రచన:అపర్ణ “హలో స్టూడెంట్స్ రేపు మన కాలేజీ తరపున మన క్లాస్ వాళ్ళం పిక్నిక్ కి వెళ్తున్నాం అందరూ ఇంట్లో చెప్పి పర్మిషన్ లెటర్ తీసుకుని

Read more

బ్రతకాలనే ఆశ

బ్రతకాలనే ఆశ రచన:: అపర్ణ ఒక ఊరిలో ఇద్దరు స్నేహితులు ఉండేవారు. వారిపేర్లు రాజేష్, గిరి వారిద్దరూ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ లో నర్స్లుగా పని చేసేవారు. అక్కడ వారికీ ఎక్కువగా మార్చురీ లో

Read more
error: Content is protected !!