తను- మను

తను- మను రచన: జయ కలవో నిజమో మాయో తెలియక సతమతమౌతున్నా మనస్సుకు ఎన్ని ఆశలు జీవితాన్ని ప్రేమ మాయం గా మలుచుకోవాలెనే ఆరాటం పోరాటం గా మారి గజనిమహ్మద్ దండ యాత్రలు

Read more

కన్య వయస్సు

కన్య వయస్సు రచన: యాంబాకం      ఒక చక్కటి కుటుంబం ఏంతో పెద్దది అందులో అవ్వ తాత, అమ్మ నాన్న, పిన్ని బాబాయ్, అత్త మామ, ఎదురింటి వారు,పక్కింటి వారు,చుట్టూవారు, చుట్టాలు ఇంకా

Read more

దారిచూపిన ఆశ

దారిచూపిన ఆశ రచన: వడలి లక్ష్మీనాథ్ “గంగ తిరిగి రాలేదు. పొద్దుపోయింది. పొద్దున్న వెళ్లేప్పుడు  కలిసే వెళ్ళినా,  తిరిగి వచ్చేప్పుడు రాలేదు. గంగ దారితప్పినట్టుంది.  వచ్చేటప్పుడు పెద్దవాడు  రాముడు చూసుకోవాలిగా. గంగని తప్ప

Read more

పట్టిన దెయ్యం వదిలింది

పట్టిన దెయ్యం వదిలింది రచన: కమల ముక్కు (కమల ‘శ్రీ’) గోపాలరావు ఆ ఊర్లోనే మోతుబరి రైతు. తాతలు సంపాదించిన ఆస్తి ని రెట్టింపు చేశాడు తన చెమట చిందించి. అతనికి ఇద్దరు

Read more

అందమైన ప్రపంచం

అందమైన ప్రపంచం రచన: పద్మజ రామకృష్ణ.పి అందరు ఆడపిల్లలు లాగే తన వివాహ బంధం గురించి ఎన్నో కలలు కనింది దివ్య… మంచి భర్త రావాలి. నా మనసు తెలిసి నడిచే వాడు

Read more

ఆశ దోశ

ఆశ దోశ రచన: సంజన కృతజ్ఞ అనగనగా ఒక ఊర్లో భీమయ్య అనే పేద రైతు ఉండేవాడు. అతనికి శ్రీమంతుడు అవ్వాలనే కోరిక చాలా ఎక్కువ. ఎప్పుడు తను శ్రీమంతుడు కావాలనే కలలు

Read more

పడిలేచిన కెరటం

పడిలేచిన కెరటం రచన: దోసపాటి వెంకటరామచంద్రరావు “ఓరేయ్!రాఘవా!ఇది విన్నావా?శేఖర్ చనిపోయాడు నిన్న రాత్రి. ఇప్పుడే వాళ్ళ పక్కింటి వాళ్ళబ్బాయి ఫోను చేసి చెప్పాడు. మీ స్నేహితులందరికి చెప్పమని” శ్రీధర్ ఫోను చేసి అందరికి

Read more

డూప్లెక్స్

డూప్లెక్స్ రచన: చైత్రశ్రీ (యర్రాబత్తిన మునీంద్ర) నరేష్ టెన్షన్ గా ఇంటికి వచ్చాడు.ఏమైందండీ అంది మాధవి.ఏం లేదు అంటూ కారుతున్న చెమటని తుడుచుకుంటున్నాడు.మాధవి పక్కన కూర్చుని ఎందుకలా ఉన్నారు.ఏంటి ఉమ్మా కావాలా అంటూ

Read more

అనుకున్నదొక్కటి

అనుకున్నదొక్కటి రచన: శ్రీదేవి విన్నకోట ట్రాఫిక్ కదలడం లేదు, సమయం దగ్గర పడుతుంది. త్వరగా వెళ్లాలి, ముహూర్తానికి టైం అయిపోతుంది, నేను లేకపోతే పెళ్లి ఎలా జరుగుతుంది అసలే నేనే పెళ్ళికొడుకుని, ఒక్క

Read more

కూలిన ఆశల సౌధం

కూలిన ఆశల సౌధం రచన: పరిమళ కళ్యాణ్ పెళ్ళై రెండు నెలలు కాకుండానే పుట్టింటికీ పుట్టెడు దుఃఖంతో వచ్చింది లోక్య. లోపలకి రమ్మని కూడా అనలేదు తల్లి సుహాసిని. పోర్టికోలో కూర్చుని గతం

Read more
error: Content is protected !!