గోదావరి

గోదావరి రచన:వి విజయశ్రీదుర్గ ఆయ్ మేము గోదారొళ్లము అండి మాతాతలది రాజమండ్రే అండి ఆ అన్నవరం సత్యదేవుని సాక్షిగా ఎట్టెట్టా మేము కూడా గోదావరే నండి మాది తెనాలి మీదితెనాలి అన్నట్టు ఆ

Read more

ఓర్పు

(అంశం :: “విమర్శించుట తగునా”) ఓర్పు రచన::వి విజయ శ్రీ దుర్గ నేస్తమా!! ఓర్పు నీ ఆయుధము కావాలి విమర్శలు నిన్ను ఏమి చేయలేవు ప్రతి విమర్శని సద్విమర్శగా తీసుకో మనిషిగా సాటి

Read more

స్కూటరు

స్కూటర్ రచన :: వి విజయశ్రీ దుర్గ నాన్న హలో ఆఫీస్ లో ఉన్నారా అంటు ఫొన్ చేసారు అనిరుధ్ తండ్రి మురళీధరరావు గారికి .ఆ హలో అవును ఆఫిస్ లో ఉన్నాను

Read more

ఓటరు మహాశయా మేలుకో

ఓటరు మహాశయా మేలుకో రచన::వి. విజయశ్రీదుర్గ రామరావు గారు భార్యసునంద ఇద్దరు బట్టల వ్యాపారం చేస్తున్నారు గవర్నమెంట్ ఇచ్చే రుణాల కోసం భార్య భర్తలిద్దరూ నెలరోజులు అప్పు కోసం తిరిగారు అనేక విషయాలు

Read more

పాటే నాప్రాణం

పాటే నాప్రాణం రచయిత ::వి విజయశ్రీదుర్గ ఊహ వచ్చిన రోజులలో బాలు పాట రేడియో లో నీలాలు కారేనా కాలాలు మారేనా అంటూ వస్తుంటే నన్ను నేనే మైమరచిపోయాను నిజంగా మన తెలుగుగాయకులలో

Read more

ఉక్కుసంకల్పం 

ఉక్కుసంకల్పం                                                                                                                  రచయిత:వి విజయశ్రీదుర్గ  ఓ కార్మికులారా ఇకనైనా మేలుకొనండి   విశాఖ  ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు  ప్రైవేటీకరణ  ఎంత వరకు సబబు ?? రాజకీయ లబ్ది కోసమేగా ఈ మార్పు…  ప్రభుత్వాలు దిగివచ్చేనా

Read more

మార్పు రావాలి మహిళలో

నేటి సంఘంలో అతివలు బాధలు బాధ్యతలతో సతమతమవుతూ జీవనసాగర అలల తాకిడిని అనుభవిస్తూ బానిసలా బ్రతుకులీడుస్తున్న భామలెందరో కొందరికే ఆర్ధిక స్వాతంత్రము మరికొందరికి మల్లెల సాంగత్యం మానవత్వం లేని మృగాల చేతిలో విలవిలా

Read more
error: Content is protected !!