ఇంకెన్నాళ్ళు

(అంశం:”బానిససంకెళ్లు”)

ఇంకెన్నాళ్ళు

రచన: వి.వి.రమణ

ఇంకెన్నాళ్ళు…
ఆ చీకటి గదిలో
మునగదీసుకుని కూర్చుంటావు
ఇంకెన్నాళ్ళు…
పంజరంలో పక్షిలా
రెక్కలు కట్టుకుని నిల్చుంటావు

భయమనే భ్రమరం
నీ మనో కుహరం చుట్టూ
పరిభ్రమిస్తున్నంత కాలం…

వెలుతురు రేఖలు విచ్చుకునే
సుందర దృశ్యాన్ని ఆస్వాదించలేవు
స్వేచ్ఛగా రెక్కలు విప్పార్చుకుని
నింగి అంచుని చుంబించలేవు

దేహానికి ధైర్య కవచాన్ని తగిలించి
గుండెనిండా ఆత్మ విశ్వాసం నింపుకుని
బానిస తిమిరాన్ని తెగనరికిననాడు
స్వాతంత్ర్య జ్యోతులు దేదీప్యమౌతాయి

నీ ఎదుట క్రొంగొత్త
నవ లోకం సాక్షాత్కారమౌతుంది!

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!