గుండె లయ

అంశం: జ్ఞాపకాల నిశ్శబ్దంలో గుండె లయ (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: కవిత దాస్యం మన ప్రేమ అమరం- అతిశయం మన ఇద్దరి మధ్య జరిగిన మౌన భాష్యం

Read more

నీ రాకకై

నీ రాకకై రచన: కవిత దాస్యం పున్నమి వెన్నెల వెలుగులా… నీ చిరు దరహాసానికై … నా మనసే నీ వైపు లాగే … నీ అడుగుల సవ్వడి వినాలని… గుండె మూగబోయే…

Read more

తప్పు ఒప్పులు

అంశం: చీకటి వెలుగులు తప్పు ఒప్పులు రచన: కవిత దాస్యం సూర్యుడు పడమర కొండల్లో అదృశ్యం కాగానే … భూమిపై నలుపు రంగును ఒం పేస్తుంది… తూర్పు దిక్కు ఒలికిందే తడవుగా చీకటై

Read more

మధురమైన అనుభవం

అంశం: విడిపోయిన బంధం మళ్ళీ ఎదురైతే.. మధురమైన అనుభవం రచన: కవిత దాస్యం కాలేజీ రోజులు కొంతమందికి సరదాగా ఉంటే, మరికొంతమందికి బాధ్యతల బరువు తో ,మధ్యతరగతి వారికి మధ్యస్తంగా గడిచేవి. దేనికైనా

Read more

బావిలో దెయ్యం

(అంశం:”అల్లరి దెయ్యం”) బావిలో దెయ్యం -కవిత దాస్యం రామాపురం అనే అందమైన ఊరిలో ఒక పార్కు ఉంది. అక్కడ ఒక పాడుబడ్డ బావి ఉంది. ఊరిలోని జనాలకి ఆ బావి అవసరం ఉంది

Read more

అహింస వాది

అహింస వాది రచన :: కవిత దాస్యం సత్యం అహింసలు గాంధీ మార్గం… అహింస ఆయుధంగా సత్యం ధర్మం సైన్యంగా.. చెడు చూడకు, చెడు వినకు అనకు నినాదాలే స్పూర్తి దాయకం.. బానిస

Read more

ఎస్పీ బాలు గారి స్మరణ దినోత్సవం

ఎస్పీ బాలు గారి స్మరణ దినోత్సవం రచన: కవితదాస్యం “దివికేగిన బాలు -మదిలో మెదిలిన స్మరణలు ” శ్రీ శ్రీ పూజ్య గాన గంధర్వ పిపాసి ఐన బాలుగారు -బాలుగారు -బాలుగారు ఏమని

Read more

నాకై వెతికే నేను

(అంశం:”అంతరంగం ప్రశ్నిస్తే’) నాకై వెతికే నేను రచన: కవితదాస్యం నేను ఎవరనే ప్రశ్న ప్రతిరోజు ఉదయిస్తుంది… బాల్యపు అనుభవాల నీడలో పెరుగుతూ పెరుగుతూ… నాతోపాటే ఆకాశాన్నంటుతున్న ధరలతో కడుపు నింప లేని అశక్తితో….

Read more

పరిపక్వత

(అంశం:”తుంటరి ఆలోచనలు”) పరిపక్వత రచన: కవిత దాస్యం రాధ మధ్య తరగతి అమ్మాయి. డిగ్రీ ఫైనల్ ఇయర్ చదువుతుంది. ట్యూషన్ లు చెప్పుకుంటూ తండ్రికి చేదోడు వాదోడుగా ఉంటూ, తన ఇద్దరు చెల్లెల్ల

Read more

మనిషి జీవనం

(అంశం:”బానిససంకెళ్లు”) మనిషి జీవనం రచన: కవితదాస్యం బానిసత్వానికి అలవాటు పడ్డవాడు తనబలం తాను గుర్తించడు… మనిషే మనిషికి బానిస.. అవసరార్థం మనిషి కదా… మనిషి ఎప్పుడు బానిసే … కాసుల కోరడాలకి… ధనరాశుల

Read more
error: Content is protected !!